Samarbeta i stället för att motarbeta

Företagskultur Det kanske känns självklart att samarbeta, men gör ni det verkligen? Har ni en samarbetskultur eller jobbar var och en med sin del? Här är några saker du som vd kan tänka på för att få ut mer resultat tillsammans.

Samarbeta i stället för att motarbeta
Shutterstock

Det är lätt att ta för givet att ni samarbetar i företaget, men ser ni verkligen till att ta in flera perspektiv, mer kunskap, att bygga vidare på idéer och att genomföra saker tillsammans?

Det kan handla om samarbete mellan avdelningar, med personer eller grupper, att ha kontakt med slutkunder och att samarbeta inom gruppen.

Eller gör ni motsatsen? Att hålla hårt i egna idéer eller till och med motarbeta varandra.

Om ni saknar en samarbetskultur är det här tre steg att tänka på.

1. Var öppen för idéer

Att du som vd är öppen och beredd att lyssna på och ta till dig av andras idéer och kunskaper är regel nummer ett vad gäller samarbete.

2. Låt gruppen definiera

Engagera medarbetarna – både de tysta och de som alltid pratar – i att definiera vad ni vill samarbeta om och vad som krävs för att kunna samarbeta.

3. Lägg bränsle på elden

Hur kan ni göra för att hålla samarbetet vid liv över tid? Ha brainstorming om hur ni kan samarbeta på andra sätt än via möten och brainstorming. Behövs datorprogram där alla kan ta del av idéer eller vad olika avdelningar gör?

Om det finns delar av företaget där man samarbetar mer, lyft fram dem och ta dem till hjälp för att skapa en samarbetskultur.

Källa: CEO.com

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.