Flera i fängelse – övningarna som motverka korruption

Korruption Myndighetspersoner, tränare och företagsföreträdare. Korruption finns i alla branscher. Institutet Mot Mutor har därför tagit fram en samling med övningar för att få igång diskussioner på arbetsplatserna.

Flera i fängelse – övningarna som motverka korruption
Hittills i år har fyra fått fängelse för mutbrott i Sverige. Foto: Adobe Stock

Varje år döms ett antal personer för korruption i Sverige. Bland dem som fällts för mutbrott hittills under 2021 återfinns såväl en polisassistent, som fotbollstränare, chefer inom telekom samt myndighetsanställda. Institutet Mot Mutor, IMM, konstaterar i sin rapport om förklaringsmodeller bakgrunden för mutbrotten är dålig kunskap bland de anställda. Man vet inte vad som är rätt eller fel – eller vad verksamheten har för policy.

Det här vill IMM alltså råda bot på nu i och med den samling med övningar, eller dilemman, som man nu låtit ta fram som diskussionsunderlag ute på arbetsplatserna.

– Alla verksamheter mеste våga lyfta svåra frågor och välkomna anställda som vill diskutera eller som slår larm om missförhållanden. Det ger trygga anställda och minskar risken för att skapa en tystnadskultur, vilket är en grogrund för korruption, säger IMM:s generalsereterare Hayaat Ibrahim.

Bland de domar som föll under 2020 var majoriteten inom branscherna transport & fordon samt vård & omsorg. Det högsta mutbeloppet var på 5,6 miljoner kronor, medan medianbeloppet låg på mer blygsamma 25 500. Lägsta beloppet låg på 2 000 kronor. Fyra domar fick påföljden fängelse.

Ladda ner dilemmasamlingen här.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.