Familjeägda företag minimerar risk

Familjeföretag Familjeföretag är Sveriges vanligaste företagsform. Företagen är också den största arbetsgivaren och den enskilt viktigaste källan till jobb på landsbygden.
Det visar Johan Karlsson i sin avhandling i nationalekonomi vid Örebro universitet, med hjälp av ett helt nytt sätt att använda data.

Familjeägda företag minimerar risk

Var tredje svenskt jobb finns inom familjeföretag och en fjärdedel av Sveriges börsnoterade företag är familjeägda. Det typiska familjeföretaget är mindre än det typiska icke-familjeföretaget – men mer lönsamt. På landsbygden är familjeföretag den viktigaste källan till sysselsättning, eftersom de är så många. Allt enligt Johan Karlssons avhandling.

– Familjeföretag återfinns inom alla branscher och regioner i Sverige, de utgör allt från de minsta småföretagen till de snabbast växande storföretagen. Gruppens mångfald betyder att det krävs en ökad precision i diskussioner om familjeägande, säger Johan Karlsson.

Han ser särskilt ett behov av att särskilja mellan företag med och utan planer på att växa. Samma gäller företag som drivs av första generationen, till skillnad mot de som drivs av andra eller senare generationers ägare. Tidigare forskning har pekat på just generationsskiften som en avgörande faktor för familjeföretagens agerande och överlevnad, enligt Johan Karlsson.

Samtliga delstudierna i hans avhandling är publicerade i internationella vetenskapliga tidskrifter, vilket är mycket ovanligt för en avhandling i nationalekonomi.

– Detta tyder på ett stort intresse. Inte bara för familjeföretag, utan även för de unika data som vi i Sverige har tillgång till, säger Johan Karlsson.

En slutsats i avhandlingen är att familjeägande spelar en mycket stor roll för hur ett företag agerar.  Detta speglar sig exempelvis i hur ägare fattar beslut om investeringar och lån, samt om rekrytering av personal och tillväxtstrategier.

Johan Karlssons visar till exempel att familjeföretag generellt är lägre belånade än andra företag. Det kan tolkas som ett tecken på att ägarna prioriterar kontroll och kontinuitet framför risktagande och tillväxt – ett resultat som också återkommer i annan forskning.

– Forskningen tyder också på att släktskap starkt påverkar tillsättning av chefer. Tillit och kontroll blir viktigare än erfarenhet och utbildning, säger Johan Karlsson.

Det finns för närvarande ännu relativt lite nationalekonomisk forskning på familjeföretag, även om fältet är under stark utveckling. Johan Karlsson avhandling bygger på data som tagits fram i samarbete mellan Örebro universitet och Statistiska Centralbyrån, SCB.

– Det är världens första heltäckande register på familjeägande, där vi spårat ägarstrukturer med hjälp av information om släktskap, koncernstrukturer, skattedeklarationer och styrelsestrukturer, säger han.

Avhandlingen innehåller också en kartläggning av kvinnliga toppchefer i familjeföretag. Bland de icke börsnoterade företagen finns fler kvinnliga toppchefer än företag som inte ägs av familjer. När det gäller börsnoterade företag finns inga betydande skillnader enligt Johan Karlsson.

Hans kartläggning av familjeföretag kan ge både forskare och politiker en ökad förståelse för svenska familjeföretags agerande och på vilket sätt de skiljer sig från andra företagsformer.

– Institutionella spelregler och ekonomiska styrmedel kan på så sätt anpassas för att bättre spegla de förutsättningar som företagen möter, säger Johan Karlsson.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.