3 tips kring arbetsmiljöföreskrifterna

Arbetsmiljö Nära två av 10 småföretagare känner inte till de nya arbetsmiljöföreskrifterna som trädde i kraft för två år sedan. Detta visar en färsk undersökning som Länsförsäkringar gjort.

3 tips kring arbetsmiljöföreskrifterna

8 procent av småföretagarna arbetar i dagsläget mer systematiskt på grund av arbetsmiljöföreskrifterna medan 22 procent anser att de inte varit till hjälp alls.

De nya arbetsmiljöföreskrifterna som förtydligar arbetsgivarens ansvar kring organisatorisk och social arbetsmiljö infördes den 31 mars 2016. Trots det känner många företagare inte till dem. Bland småföretag med 1 till 4 anställda är okunskapen störst, här känner 20 procent inte till föreskrifterna. I företag med 5 till 10 anställda är motsvarande siffra 7 procent.

– Vi ser att psykisk ohälsa ökar på arbetsplatser och nästan varannan arbetsgivare, oavsett kön, upplever att de inte har kompetens att hantera frågorna. Arbetsmiljöföreskrifterna ska bland annat förebygga risken att ohälsa uppstår på grund av den sociala eller organisatoriska arbetsmiljön och därför är det väldigt viktigt att småföretagen känner till föreskrifterna. De är en stor hjälp i att förbättra arbetsmiljön vilket vi ser behövs på många arbetsplatser idag, menar Länsförsäkringars hälsostrateg Kristina Ström Olsson.

Få småföretag uppger att de börjat arbeta systematiskt med arbetsmiljön. I småföretag med 1-4 anställda uppger 7 procent att föreskrifterna faktiskt har bidragit medan motsvarande siffra för lite större småföretag är 15 procent. 30 procent anser att de redan jobbar systematiskt med arbetsmiljöfrågor. I samma undersökning anger tre av fyra småföretagare att de inte är oroade över att någon eller några av deras anställda ska bli sjukskrivna det närmaste året.

– Det finns många utmaningar för de mindre arbetsgivarna när det gäller arbetsmiljöfrågor. En del i föreskrifterna handlar exempelvis om att hjälpa medarbetare att prioritera, att avlasta vid behov och att ge dem utrymme för återhämtning. Det rimmar illa med att många småföretagare enligt våra siffror flyttar över arbetsuppgifter på andra medarbetare vid sjukskrivning, säger Kristina Ström Olsson.

Undersökningen genomfördes genom telefonintervjuer med 1 000 slumpmässigt utvalda företagsledare i företag med 1 till 10 anställda. Intervjuerna gjordes av PFM Research på uppdrag av Länsförsäkringar. Frågeställningarna var: Hur har arbetsmiljöföreskrifterna hjälpt dig att ta ditt arbetsgivaransvar?

Kristinas Ström Olssons tips om hur småföretagare kan använda arbetsmiljöföreskrifterna:

1. Ha regelbundna medarbetarsamtal kring förväntningar, prestation och arbetsbelastning.

2. Säkerställ nolltolerans kring mobbning och särbehandling.

3. Jobba med tidiga insatser, genom att agera i tid vid fysisk eller psykisk ohälsa kan skadan minimeras.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.