Drivkrafterna bakom transformativ förändring

Förändringsledning Det innebär ett risktagande att transformera en verksamhet, ett samarbete och ett samskapande som kastar ut hela organisationen i ovisshet men erbjuder samtidigt stora möjligheter. Alla berörs – från högsta ledningsnivå till medarbetare på alla positioner i en organisation.

Drivkrafterna bakom transformativ förändring
Eva Norrman Brandt

Men vad innebär egentligen transformativ förändring? Vilka är drivkrafterna bakom och vad krävs för att genomföra en lyckad transformativ förändring? I den nya boken Transformativ förändring och agilt ledarskap benar Eva Norrman Brandt ut begrepp och förklarar modeller och teorier.

– En transformation sker inte hastigt, även om det finns ett akut yttre tryck som sätter igång förändringen. Transformationen griper in i grundläggande sanningar och antaganden om hur saker måste vara eller hur man måste göra. Den skapar nya sätt att tänka och nya sätt att göra. Den gör att vi ifrågasätter produkter, tjänster, sättet vi levererar på och hur vi ser på våra intressenter och kunder. En transformation utmanar oss som individer och ledare och kräver en beredskap att släppa taget om det vi byggt, vår identitet och yrkesroll. En förändring som tar tid, då det är först när kulturen och sättet att skapa mening ändras som transformationen äger rum, säger författaren Eva Norrman Brandt.

Boken innehåller övningar och verktyg inför, under och efter transformativa förändringar samt handfasta råd kopplade till centrala färdigheter i transformativ förändring. Eva Norrman Brandt tar också upp det ledarskap som krävs för att driva en regelrätt transformation av en verksamhet och kopplingar mellan denna typ av ledarskap och vuxenutveckling.

Genom fyra organisationer, vilka samtliga genomgått förändringsresor, följer vi processen på nära håll. Vi får ta del av både chefers och medarbetares upplevelser av förändringarna. De sätter fingret på problem som många kan känna igen sig i, men de berättar också om lösningar.

Eva Norrman Brandt är sedan slutet av 1990-talet verksam som organisations-konsult inom såväl privat som offentlig sektor. Hon är socionom och legitimerad psykoterapeut och har studerat organisation och förändring.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.