Det omvända medarbetarsamtalet

Medarbetarsamtal Här delar Andreas Hultgren, Ceis AB, med sig av ett konkret tips som kan bidra till att göra ledarskapet i sitt bolag mer effektivt, fokuserat och prestigelöst. Det handlar om det omvända medarbetarsamtalet.

Det omvända medarbetarsamtalet
Andreas Hultgren

Anders Hultgren konstaterar att i de flesta etablerade företag är det idag en naturlig del av personalarbetet att cheferna regelbundet, åtminstone en gång per år, planerar in medarbetar- eller utvecklingssamtal med sina anställda. Inte sällan är samtalet i praktiken utformat ungefär enligt följande:

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

Chefen börjar med att ge medarbetaren en uppdatering av företagets nuläge och en bild av företagets målsättningar, utmaningar och utsikter. Därefter följer en relativt ingående dialog kring medarbetarens prestationer och förbättringsområden under det gångna året. Tillsammans förankrar man sedan planer och medarbetarens uppgifter för det kommande året och ibland även på lite längre sikt än så. Förhoppningsvis innehåller samtalet också en hel del viktig positiv och konstruktiv coaching. Utfallet av samtalet dokumenteras i ett standardiserat formulär – i goda fall med tydlig och relevant koppling till det beskrivna nuläget för företaget.

So far, so good…

Inte lika vanligt förekommande i företagen är det så kallade omvända utvecklingssamtalet där medarbetarna regelbundet, i relevanta delar, får tillfälle att utvärdera cheferna på samma sätt.

Andreas Hultgren menar att rätt utformade kan omvända medarbetarsamtal starkt bidra till att förstärka den genuina teamkänslan i företaget samtidigt som cheferna får värdefull självinsikt om sina verkliga styrkor och svagheter i sitt operativa ledarskap. Det omvända medarbetarsamtalet kan enligt honom bidra till att chefernas ledarskap blir mer relevant och att fokus ökar på verkliga utmaningar i organisationen som inte alltid uppmärksammas utan detta samtal.

Han betonar att chefer och ledare måste våga ”sänka garden” och på samma strukturerade och dokumenterade sätt regelbundet våga lyssna in på medarbetarna i sina direktrapporterande team.

– Därmed kan man få värdefull, mer ärlig och objektiv input på samma sätt som medarbetarna förväntar sig få från lednarna, avslutar Andreas Hultgren som arbetat och hjälpt företag att utvecklas i snart 20 år.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.