Det nya sättet att leda förändring

Förändringsledning Kraven på organisationer och företag att förändras blir allt starkare i takt med en mer och mer globaliserad värld. Ett nytt sätt att leda under förändring håller på att växa fram.

Det nya sättet att leda förändring
Förändringen håller på att förändras. Foto: Stock Adobe.

För att få en bild vad som händer inom området förändringsledning så kontaktar vi Harry Wallenholm som just utkommit med boken ”Involverande förändringsledning – när förändringen förändras”, som han skrivit ihop med Otto Granberg. I boken lyfts ett antal trender fram.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

– Man skulle kunna säga att vi är i ett paradigmskifte där förändringen förändras, säger Harry Wallenholm. Perspektiven är nya och det är ett skeende som hållit på ett tag.

Just att det är en pågående process innebär att det nya successivt introduceras samtidigt som det gamla sättet att arbeta med förändring också fungerar. Men vad består då det nya i?

Harry Wallenholm är en av författarna till boken ”Involverande förändringsledning – när förändringen förändras”.
Harry Wallenholm är en av författarna till boken ”Involverande förändringsledning – när förändringen förändras”. Harry Wallenholm är en av författarna till boken ”Involverande förändringsledning – när förändringen förändras”.

Han urskiljer två huvudorsaker som sätter press på sättet att jobba med förändring. Den första handlar om att hastigheten hela tiden ökar när det gäller kraven på förändring. Allt går snabbare och snabbare och då blir behov av att göra saker på annat sätt än tidigare allt mer förkommande. Den andra huvudorsaken är att allt blir mer komplext och att förändringar ofta kommer att ifrågasätta grunden i vad man gör. I det senare fallet exemplifierar Harry Wallenholm vad som just nu sker inom bilbranschen där bilen går mot att vara något uppkopplat, självkörande som går på el och som blir en tjänst man beställer.

Händer mycket

I resonemanget kring förändring av förändring konstaterar Harry Wallenholm att utmaningarna är ganska stora. När saker är så snabba och komplexa kanske det inte räcker med att några personer slår sina kloka huvuden ihop. De har helt enkelt inte koll. Dörrarna måste på något sätt kunna vara öppna för alla eventualiteter och svaren är inte enkla.

– Man måste börja samarbeta på andra sätt och hitta kunskapen där den finns, säger Harry Wallenholm. Förändringsprocesserna kommer att se annorlunda ut.

Inte minst kommer utvecklingen bli en utmaning för ledningar som arbetar enligt den klassiska top down-modellen. Den högsta ledningen kan helt enkelt inte ha koll när det går så snabbt och svaren är komplexa. Det är en modell som inte kommer att fungera när de anställda vill ha svaret på frågan ”varför”.

Harry Wallenholm pekar också på att modellen att sälja in förändringen som också används ofta inte heller har framtiden för sig. Istället är nyckeln involvering och att engagera många fler i förändringsprocesserna.

Agila arbetssätt

Det allt snabbare tempot gör också att man inte har tid med någon implementeringsfas utan att man tvingas jobba iterativt och prövande. Kort sagt kommer man jobba mer agilt här och nu och lösa problem successivt och att detta sker med många fler inblandade.

– Det här är en övergripande utveckling där vissa företag och verksamheter har kommit längre, säger Harry Wallenholm. Det är många krafter som samverkar just nu.

Utvecklingen innebär också att ledarskapet måste förändras och att ledarnas betydelse minskar och medarbetarnas ökar. Det kommer att behövas ett nytt hantverk och andra metoder och arbetssätt. Harry Wallenholm ser framväxten av duktiga förändringsledare i större organisationer som kan facilitera samtal med många tusen människor. Utvecklingen förstärks av digitaliseringen och dess möjlighet.

Utvecklingen kommer att innebära stora utmaningar för en del eftersom allt sker iterativt och genom att man måste testa mycket mer. Det innebär också mycket lärande.

– Jag är inte säker att alla kommer vilja vara med i den allt snabbare takten, avslutar Harry Wallenholm. Men samtidigt är det en möjlighet för fler att man tar tillvara deras kunskaper och utbildning.

Några övergripande trender kring förändringsledning

  • Allt går snabbare och snabbare.
  • Allt blir mer komplext.
  • Nya involverande arbetssätt kommer att krävas.
  • Medarbetarna blir allt viktigare.
  • Den klassiska top down-modellen kommer inte att överleva.
  • Mer kompetensutveckling kommer att behövas.

Karriär

Strategi & målstyrning

Kunskapsmaterial

Inspiration

Ledarskap & styrning

VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.