Vd:n gör medarbetarna till superhjältar

Vd-rollen Vilka egenskaper ska en bra vd ha? Det är en fråga som alla styrelser funderar kring när det är dags rekrytera en sådan. Ingen lätt fråga men det finns trots allt vissa kännetecken att ta fasta på.

Vd:n gör medarbetarna till superhjältar
Johan Book menar att man som vd måste se sig i spegeln och ställa sig frågan om man passar för uppdraget. Foto: Krister Hansson

Johan Book, en av grundarna till rörelsen HejEngagemang! som kämpar för ett mer engagerat och välmående Sverige, berättar att han är smått galen i forskningsbaserat ledarskap där han utgår från de metoder och teorier som har det starkaste vetenskapliga stödet. På så sätt vill han omvandla modern arbetspsykologiforskning till verklighet i arbetslivet och därigenom skapa ökad motivation, prestation och resultat. Hur ska då en fantastisk vd vara funtad?

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

– Vd:n är ingen ensam superhjälte utan någon som gör andra till superhjältar, som skapar en organisation där chefer och medarbetare når sin fulla potential. En person som fokuserar på både vad och hur och som finns nära medarbetarna och uppmuntrar dem för det slit som de gör för företagets bästa. Slitet är vägen till målet och resultatet är bara en konsekvens av slitet, sammanfattar han ett bra ledarskap.

Johan Book betonar starkt att nutidens vd inte bara bör vara resultatorienterad och fokusera på siffror och resultat utan också vara relationsorienterad. Enligt honom är också de flesta ledningsgrupperna alltför fokuserade på siffror.

– Man pratar väldigt lite om människor men väldigt mycket om siffror. Som om siffrorna skulle göra jobbet?

Måste våga misslyckas

Johan Book menar att struktur och feedback är det mest eftersatta i ledarskapet, i världen såväl i Sverige.

– Det gäller för en vd att se till så att medarbetare har tydligt uppsatta mål när det gäller resultat, ansvar och roller. I dagens snabbt skiftande omvärld är det sällan en tydlig arbetsstruktur håller i helt år. Medarbetarsamtalet är något som sker varje dag. Inte något som ligger och samlar digitalt damm 364 dagar om året. Det gäller att ha en kontinuerlig dialog med medarbetarna, säger Johan Book.

Han betonar vikten av att ge massor av feedback, positiv såväl som negativ.

– Positiv feedback är ett kraftfullt verktyg för att styra medarbetarna i rätt riktning, men det måste användas med stor omsorg. Som vd måste man lista ut hur medarbetare vill ha sin feedback och se till att alltid vara konkret. Det är bättre att ge feedback på detaljer än på helheter.

Stort hjärta och stora öron

Han poängterar att det är viktigt att bli vd av rätt anledning och inte bara se det som ett steg i karriären och något som ger status.

– En vd måste först och främst tycka om att leda andra och vara intresserad av människor, deras drivkrafter och beteenden och vilja se medarbetarna nå sin fulla potential. Stort hjärta och stora öron – viktiga egenskaper hos en ledare som skapar stor framgång genom sina medarbetare.

En attraktiv framtidsbild

En viktig egenskap för en vd är enligt Johan Book också konsten att kunna måla upp en attraktiv framtidsbild kring mål, vision och vad hen och medarbetarna ska uppnå.

– Dagens medarbetare drivs av att göra bra saker som betyder något för någon annan. Om man gör det känns det meningsfullt att gå till jobbet. Och detta handlar alltid om något som är större än att tjäna pengar.

Att intäkterna börjar strömma in är enligt Johan Book en konsekvens av något, det är detta ”något” som en bra vd fokuserar på.

Det gäller enligt Johan Book för en vd att skapa massor med följare i organisationen.

– En fråga en vd bör ställa sig är ”om jag inte hade min titel, något att säga till om, hur många hade jag då fått med mig”?

Måste släppa kontrollen

Han menar att en vd, förutom att skapa engagemang, också måste ge organisatoriska förutsättningar för engagemang.

– Det vill säga interna strukturer som inte hämmar utan som främjar gott ledarskap, medarbetarengagemang och välmående. Vd måste våga släppa kontrollen till fördel för andras involvering, idéer och åsikter.

Johan Book betonar att ledarskapet börjar i toppen och att ett bra ledarskap sedan ”smittar” till nästa chefsled.

– Toppen omfattar naturligtvis även styrelsen som skapar strategierna. Om strategierna fokuserar på fel saker så fungerar ju inte en organisation särskilt bra.

Han menar att en vd måste vara målinriktad, men samtidigt ödmjuk och ha en hög grad av självinsikt

– Som vd får man inte en mer engagerad, välmående och framgångsrik organisation än man förtjänar. Den som tycker att ledarskap, engagemang, välmående, lojalitet och goda prestationer är viktigt bör se till att mäta, följa upp och agera på det på exakt samma sätt som man gör med ekonomin. Det vill säga att det finns på din dagordning varje dag, året om, avslutar Johan Book.

Fakta

Fem egenskaper som utmärker en bra ledare

  • Är tydliga och mänskliga i första hand.
Målar upp en tydlig bild vart organisationen är på väg och bygger fantastiskt goda relationer med både medarbetare, kunder och samarbetspartners längs med den vägen.
  • Intresserad av mänskliga drivkrafter.
Ökar ständigt sin kunskap om vad som driver människor och ger utefter det förutsättningar för sina medarbetare att bli sitt bästa jag på jobbet.
  • Skapar engagerande och tydliga mål.
Lägger mycket tid på att gemensamt med sina medarbetare skapa tydlighet kring vad man ska uppnå och hur man ska ta sig dit.
  • Uppmuntrar, följer upp och återkopplar.
Forskningen visar att enbart genom att kontinuerligt börja följa upp mål ökar arbetsprestationen med i snitt tjugofem procent. Feedbacken ska luta sig på tydliga uppsatta mål med fokus på slitet i första hand, inte resultatet.
  • Visar en massa omtanke och tacksamhet.
Ser till att chefer och medarbetare känner sig trygga och uppskattade på arbetsplatsen. Säkerställer trygga relationer med en hög grad av omtanke, något som skapar effektivitet och lojala glada medarbetare.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.