De mest attraktiva bristyrkena

HR & Arbetsmiljö Tre av fyra svenskar kan tänka sig att omskola eller vidareutbilda sig till ett bristyrke – och techbranschen står högst upp på önskelistan. Mer än var femte svensk kan tänka sig att vidareutbilda sig till systemanalytiker, systemutvecklare eller IT-arkitekt. Det visar ManpowerGroups Work Life.

De mest attraktiva bristyrkena
Anmärkningsvärt är att techjobben är populärast hos båda könen.

– Kompetensbristen är det största hindret för IT-branschens fortsatta utveckling. Därför är det glädjande att så pass många svenskar är intresserade av att vidareutbilda sig för att möjliggöra ett techjobb. Det här skapar förutsättningar för att attrahera fler medarbetare och mer kompetens till branschen, säger Michael Egnell, vd på Experis Sverige.

Rekryteringstakten inom den svenska IT-branschen bromsar rejält inför det andra kvartalet – ManpowerGroups Arbetsmarknadsbarometer visar att sysselsättningsprognosen ligger på låga +4 procent. Det är dock ett tydligt trendbrott – sett över tid är IT-branschen snarare den sektor som lider av störst kompetensbrist. På global nivå har mer än vart femte företag svårt att hitta rätt IT- och datakompetens, enligt ManpowerGroups undersökning Talent Shortage. Ett flertal techjobb återkommer regelbundet på Arbetsförmedlingens lista över framtida bristyrken.

Nu visar Work Life från ManpowerGroup, att techjobb är de bristyrken som är mest attraktiva för svenskarna. I undersökningen, som genomförts av Demoskop och besvarats av 2 409 svenskar, svarar tre av fyra att de kan tänka sig att omskola sig till ett bristyrke. Drygt var femte respondent uppger att de kan tänka sig att vidareutbilda sig till systemanalytiker, systemutvecklare eller IT-arkitekt, vilket är mest i undersökningen. Anmärkningsvärt är att techjobben är populärast hos båda könen.

– Techbranschen har länge haft svårt att rekrytera kvinnor, så det är extra roligt att intresset nästan är lika stort bland kvinnor som män. Utan fler kvinnliga talanger kommer vi aldrig kunna lösa kompetensförsörjningen. Nu behöver techbranschens arbetsgivare lägga fokus på att stärka sina arbetsgivarvarumärken så att de även attraherar kvinnor, säger Michael Egnell. Läs mer: Medarbetare oense med HR-chefer

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.