De 4 agila värderingarna

Förändringsledning I avhandlingen “Tensions experienced and balancing strategies used in Agile Software Development environments” fokuserar Carin Lindskog på de motsättningar och spänningar som kan uppstå när man arbetar med Agila arbetssätt

De 4 agila värderingarna
Carin Lindskog

– Det fattas fortfarande kunskap trots att det har gått över tjugo år sedan det började användas. Min avhandling syftar till att bidra till vår kunskap om Agile Software Development (ASD), förklarar Carin Lindskog, nybliven doktor i informatik vid Handelshögskolan i Karlstad.

Avhandlingen tar upp det stora behovet av konceptuell utveckling inom området informationssystem och målgrupperna är både forskare och praktiker.

– ASD kan översättas som Agil programvaruutveckling. För att förstå vad Agil programvaruutveckling är så behöver man veta vad som var standard innan det Agila arbetssättet gjorde entré – alltså traditionell programvaruutveckling. Innan utvecklade man stegvis med en plan och utveckling. Kunderna ställde krav som sedan följdes av analys, design, programmering, implementering, testning och sedan lansering. Att arbeta på det sättet tar lång tid och dessutom uppstår en del glapp som kan liknas vid viskleken – det kommer något annat i slutet. Med den osäkerhet som finns gällande krav så behövs ett mer förändringsbart sätt att utveckla med återkommande små delleveranser. Då finns hela tiden en möjlighet att få feedback, förändra och ha en kontinuerlig kundsamverkan.

Läs mer: Så lyfte Jeppsens genom agera agilt

I sin avhandling har Carin Lindskog använt olika teorier som teoretiska linser för att förstå, förklara och beskriva vilka motsättningar som i sin tur kan skapa spänningar och hur man också kan balansera dessa spänningar.

– Jag har försökt att konkret beskriva vad det är som kan skava när programutvecklarteam arbetar tillsammans och hur det kan upplevas, förklarar Carin Lindskog. Det finns olika motsättande krav som kan medföra spänningar som kan kännas jobbiga och energikrävande. I min avhandling vill jag sätta ord på de spänningarna och visa modeller som kan användas för att diskutera dem.

En del som förvånade Carin Lindskog var att kunskapen kring Agilt arbetssätt fortfarande är oklar och vag.

– Även om det Agila arbetssättet började införas redan 2001så är det så att man ännu inte riktigt vet vad det betyder. Det finns en stor skillnad i att anamma den Agila kulturen och att bara använda dess verktyg. För att vara framgångsrik så behöver man förstå själva grundkärnan i det Agila arbetssättet, ha ett Agilt mindset och förstå de fyra Agila värderingarna. I min avhandling så visar jag på att diskussioner om motsättningar och spänningar också kan leda till att man tillsammans i ett team eller projekt också kan dela sina mentala bilder och skapa sin gemensamma Agila kultur. Det låter kanske som ett enkelt arbete men för att inleda sådana diskussioner behövs mod och en upplevelse av psykologisk trygghet.

Carin Lindskogs forskning går att applicera på många olika sätt. I lärarlag, hos studenter och forskningsgrupper.

– Vad är struktur, trygghet och kontroll för exempelvis mina studenter? Vad är det som bidrar till förändringsbarhet och kreativitet för dem? Det behövs balans och att beskriva hur spänningar mellan struktur och förändringsbarhet ger förklaring till att arbeta framåt. Min forskning försöker förklara och förstå. Det jag märker som är en trend när vi ska samarbeta är att man ska ha likartade värderingar – vi vet att inom projekt när de havererar handlar det om människor och samarbeten och konflikter. Det är människor det handlar om – man utvecklar inte på egen hand utan sitter tillsammans. Det kraftfulla i att diskutera hur vi skapar en kultur och ett arbetssätt kan kanske framstå som lite luddigt och svårt att greppa, men kan vi samarbeta kan vi också lättare ta till oss tekniker och verktyg.

Hon ser nu fram emot mer undervisning och studentkontakter och ett nytt arbetsår tillsammans med nya kollegor.

– Vi har precis skickat in en forskningsansökan och att få forska tillsammans i en grupp ger en bättre balans mellan forskning och undervisning, avslutar Carin Lindskog.

De fyra agila värderingarna

1. Individer och interaktion framför processer och verktyg

2. Samarbete med kunden framför att förhandla om kontrakt

3. Reagera på förändringar framför att följa en uppgjord plan

4. Fungerande mjukvara framför omfattande dokumentation

Läs avhandlingen här

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.