Agila företag har mer lojala kunder

Förändringsledning Alla företag vill vara agila men en ny undersökning visar att det är få som vet vad det innebär. Studien visar också på en direkt länk mellan ett agilt organiserat företag och förbättringar inom kundlojalitet, att behålla talang och minska time to market för nya produkter och tjänster.

Agila företag har mer lojala kunder
Även om få organisationer har anammat agilitet fullt ut, har det aldrig varit så tydligt att det är bråttom att bli mer agil.

Ordet ”agil” har under de senaste åren blivit något av ett mantra i IT-sammanhang. Men en ny undersökning från IDC framtagen på uppdrag av ServiceNow, visar att få verksamheter än så länge lever upp till definitionen. Enkäten besvarades av 873 beslutsfattare från större företag i tio europeiska länder.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

För att mäta agiliteten användes en femgradig skala framtagen av IDC.

Resultatet slår fast att 90 procent av tillfrågade vd:ar och 72% av beslutsfattarna totalt uppger att ett agilt arbetssätt är viktiga för framgång, men bara 21% visade sig uppnå de två högsta graderna på agilitetsskalan, ”synkroniserad” och ”agil”.

Vad är då ett agilt arbetssätt mer konkret? För att besvara frågan kort handlar det om att vara flexibel – förmågan att kunna anpassa verksamheten för sina kunder, på grund av yttre omständigheter och möta utmaningar effektivt. Det låter kanske självklart för de flesta, men studien visar på utmaningarna.

– Agilitet är inte en destination, det är en resa. Majoriteten av europeiska företag är varken efter eller långt fram, utan sitter i den där mittenzonen och har precis börjat med arbetet utan att ha hunnit uppnå sin fulla potential, säger Chris Pope, VP of Innovation på ServiceNow.

Företagen som var i de två högsta stegen av agilitetsskalan uppgav att fördelarna varit påtagliga, och de var också i större grad framgångsrika. Nästan två tredjedelar av dessa företag rapporterade en märkbar tillväxt, jämfört med hur det ser ut i de två lägsta stegen av skalan där inte ens en tredjedel rapporterade samma utveckling.

– Även om få organisationer har anammat agilitet fullt ut, har det aldrig varit så tydligt att det är bråttom att bli mer agil. Det handlar inte bara om att överleva, det handlar om att lyckas, och för att göra det måste företagen bryta cykeln av att skynda lagom till förändring, konstaterar Phil Carter, chefsanalytiker för IDC i Europa.

Kundrelationer är ännu ett område där man har observerat goda resultat. Över hälften av de företag som beskrevs som agila enligt IDC:s skala påvisade även utmärkt kundtjänst. Detta, menar ServiceNow, beror på flexibla hanteringsmodeller och kvalificerad arbetskraft. Med en agil arbetsmetod kan man anpassa erbjudandet efter kunden och integrera feedback, vilket ökar kundernas nöjdhet och bidrar till långsiktiga samarbeten.

Man har även observerat att produkter når marknaden snabbare. Detta eftersom det blir enklare att utveckla nya effektiva lösningar, då det flexibla arbetssättet bidrar till snabbare beslutscykler och budgetplanering.

– Vår research har identifierat en tydlig länk mellan agilitet och påtagliga resultat, vilket är avgörande för företag som verkar i den dynamiska COVID-ekonomin. Från kundens upplevelse till färdig produkt, kan vi nu bevisa en faktisk koppling mellan en utvecklad agilitet och bättre företagsverksamhet, avslutar Chris Pope.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.