Rätt arbetsplatsmodell är nyckeln till framgång

Ledarskap Nästan tre år efter att pandemin bröt ut är de faktorer som traditionellt styrt arbetet – hur det är organiserat, var arbetet sker och vem som kvalificerar sig för specifika roller – på väg att försvinna.

Rätt arbetsplatsmodell är nyckeln till framgång
Idag definieras arbetet främst genom rollbeskrivningar och beskrivningar av specifika arbetsuppgifter, men många ser detta som en förlegad inställning. Foto: Adobe Stock

87 procent av företagsledare förstår behovet av nya grunder i dagens arbetsliv, men endast 24 procent påstår att deras organisation är redo att göra nödvändiga förändringar. Detta visar en studie från konsult- och revisionsbolaget Deloitte.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

Rapporten 2023 Global Human Capital Trends – New Fundamentals for a Boundaryless World, undersöker hur ledare hanterar aktuella utmaningar och hur deras organisationer kan lyckas i en ständigt och snabbt föränderlig miljö. Studien baseras på svar från över 10 000 respondenter i 139 länder, inklusive 1 500 chefer och styrelseledamöter. I studien rankas ledarskap som ett av de främsta hindren för sju av de nio trenderna som utforskas i rapporten. Detta visar att det återstår ett stort utvecklingsarbete hos organisationerna, menar Josefine Liljeqvist, ansvarig inom Human Capital på Deloitte i Sverige:

–Insikterna från årets Global Human Capital Trends visar att ledare världen över fortsatt har områden som kompetens, arbetskraft och organisation högt upp på listan av verksamhetsprioriteringar. Samtidigt så känner de inte att de har allt som krävs för att driva igenom den förändring som anses nödvändig. Det finns enorma möjligheter att utvecklas och positionera sig på arbetsmarknaden för den som lyckas öppna nya gränser, finna nya arbetssätt och utveckla relationerna mellan medarbetare, ledare, kunder och intressenter.

Idag definieras arbetet främst genom rollbeskrivningar och beskrivningar av specifika arbetsuppgifter, men många ser detta som en förlegad inställning. Deloittes senaste skills-based organization survey visar att endast 19 procent av cheferna och 23 procent av medarbetarna anser att arbetet bäst struktureras på det sättet. Josefine Liljeqvist förtydligar:

–Detta återspeglar vad många redan ser på sina arbetsplatser, där 63 procent av cheferna rapporterar att medarbetarna är fokuserade på team- och projektarbete utanför deras nuvarande rollbeskrivningar. Hårt dragna rollbeskrivningar kan begränsa medarbetarens och organisationers förmåga att vara flexibla, följsamma och förändringsinriktade, och att faktiskt nå det optimala resultatet. Genom att utvecklas mot ett kompetensbaserat tillvägagångssätt kan organisationer frigöra arbetsstyrkans fulla potential och skapa en miljö där medarbetare har fler valmöjligheter i sin utveckling och sin karriär – något som skulle gynna både medarbetare, organisation och affär.

Möjligheten att arbeta på distans växte redan före pandemin, men under pandemin blev distansarbete det nya sättet att arbeta och organisationer utvecklade snabbt nya metoder – både gällande arbetet i sig, medarbetares kompetens och förmågor samt arbetsplatsen. Dessa förändringar uppmanar ledare att utvecklas med sin arbetsstyrka: 94 procent av de tillfrågade i rapporten bedömer att ledarskapsförmåga och effektivitet är viktiga för deras organisations framgång – det högsta poängvärdet för alla trender. Men bara 23 procent tror att deras ledare har förmågan att navigera i dagens förändrade landskap. Denna ledarskapsklyfta beror sannolikt på att man ser på arbete, arbetsplats och arbetskraft genom en föråldrad lins som inte längre riktigt passar det nya.

–Nästan hälften av de tillfrågade säger att deras ledare är överväldigade och kämpar för att identifiera och definiera vad de ska prioritera i detta nya landskap. Genom att arbeta tillsammans med sina team för att utveckla nya metoder och regler bedöms ledare lättare kunna navigera och prioritera, samt få medarbetarna att känna sig inkluderade. Detta har även en effekt på välbefinnande, vilket fortsatt är högt prioriterat och än mer ses som kärnan i hållbar förändring samt positiva resultat för både företaget och medarbetare, avslutar Josefine Liljeqvist.

Läs rapporten i sin helhet här

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.