De 15 hetaste jobben i Sverige 2021

Arbetsgivarvarumärke En analys av hur LinkedIns tre miljoner användare i Sverige bytte jobb 2020 visar att E-handel, digital marknadsföring, sjukvård, kundservice och karriärcoachning är några av de områden där efterfrågan på personal ökade mest under fjolåret.

De 15 hetaste jobben i Sverige 2021
Jean Hedayat, LinkedIns Sverigechef.

LinkedIns rapport Jobs on the Rise belyser hur arbetsmarknaden har förändrats till följd av den pågående pandemin och vilka arbetsroller som upplevt den största tillväxten från april till oktober 2020, jämfört med föregående år. Datan har delats upp i 15 olika jobbkategorier, som rankats enligt en kombination av tillväxt och storlek på efterfrågan.

– Pandemin har onekligen bidragit till att flera branscher nu befinner sig i kris. Trots det har omställningen lett till en ökad efterfrågan på arbetskraft inom vissa områden. Det finns en tydlig tillväxt inom delar av e-handeln, sjukvården, kundservice och den digitala marknadsföringen. Nu när vi går en osäker framtid till mötes har företag möjlighet att knyta åt sig ny talang och dra nytta av en större mångfald av både människor och färdigheter, säger Jean Hedayat, LinkedIns Sverigechef.

Sveriges 15 snabbast växande jobbkategorier:

1. E-handeln – Över 80 % av svenskarna handlade regelbundet online redan innan covid-19-utbrottet. Det har gjort att större företag som Ikea varit väl positionerade för att hantera ett ökat tryck på e-handeln under pandemin, samtidigt som de anställt tusentals nya medarbetare – från supply chain-specialister till orderplockare – för att säkra leveranserna. Dessa tjänster växte med 101 % från 2019 till 2020.

● Hetaste jobbtitlarna: Supply Chain Associate, Head Of Supply Chain Management, Supply Chain Specialist, Supply Chain Supervisor och logistiker.

● Kunskaperna som efterfrågas: Logistikhantering, lagerverksamhet, supply chain- hantering, supply chain-optimering och orderhantering.

● Här finns jobben: Stockholm, Helsingborg, Göteborg, Halmstad och Jönköping.

2. Detaljhandeln – Medan många segment inom detaljhandeln har haft det svårt till följd av pandemin har andra, som dagligvaruhandeln, frodats. Butiksbiträde, den vanligaste tjänsten inom kategorin, växte med 99 % under fjolåret. Av de som rekryterades var 69 % kvinnor, med en snittålder på 22 år.

● Hetaste jobbtitlarna: Butiksbiträde.

● Kunskaperna som efterfrågas: Kassahantering, kundservice och försäljning.

● Här finns jobben: Stockholm, Jönköping och Kristianstad.

3. Specialistyrken inom vården – Trots att hanteringen av pandemin såg så annorlunda ut i Sverige jämfört med många länder har inverkan på tjänster inom vården följt liknande mönster som i resten av Europa. Den övergripande tillväxten av specialistyrken inom vården låg på 62 % under 2020, varav 78 % var kvinnor.

● Hetaste jobbtitlarna: Registrerad sjuksköterska, certifierad omvårdnadsassistent, licensierad praktisk sjuksköterska och sjukgymnast.

● Kunskaperna som efterfrågas: omvårdnad, omvårdnad i intensivvården, patientsäkerhet, ambulanssjukvård och akutvård.

● Här finns jobben: Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala.

4. Vårdstödjande verksamhet – Många svenskar har under 2020 undvikit eller saknat möjlighet att uppsöka sjukhus och sjukvårdsmottagningar till följd av åtgärderna för att upprätthålla social distansering. Det resulterade i en tillväxt på 73 % för vårdstödjande verksamhet, bland annat inom hemtjänsten. Laboratorieassistent var ett annat växande yrke med ett hundratal rekryteringar för att stödja vaccinutvecklingen.

● Hetaste jobbtitlarna: Sjukvårdsassistent, laboratorieassistent, medicinsk sekreterare, specialist inom hemvården och klinisk operationschef.

● Kunskaperna som efterfrågas: Hemvård, äldrevård, God klinisk sed och laboratoriekunskaper.

● Här finns jobben: Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Uppsala.

5. Tillverkningsindustrin – En något oväntad kategori för årets lista, men när företag som Volvo återupptog den europeiska produktionen ledde det till en högre efterfrågan på gaffeltruckoperatörer och linjearbetare – vilket bidrog till att tjänster inom tillverkningsindustrin ökat med 92 % under 2020.

● Hetaste jobbtitlarna: Manufacturing Team Lead, Production Associate, gaffeltruckoperatör, linjechef och monteringslinjearbetare.

● Kunskaperna som efterfrågas: Lean-produktion, produktionsplanering, tillverkning, linjehantering och gaffeltruckoperatör.

● Här finns jobben: Stockholm, Umeå, Göteborg, och Landskrona.

6. Affärsutveckling och försäljning – Likt många andra länder så har Sverige gett ekonomiskt stöd till de hårdast drabbade företagen. Trots välbehövlig hjälp har många tvingats tänka om och anpassa sina strategier för att överleva. Anställningar inom affärsutveckling och försäljning växte med 67 % under 2020, och tjänster som strategiska rådgivare och strategiska analytiker låg i toppen.

● Hetaste jobbtitlarna: Strategisk rådgivare, Business Expert, specialister inom direktförsäljning, affärsutvecklingschef och analytiker med inriktning affärsstrategi.

● Kunskaperna som efterfrågas: B2B-försäljning, E-handel, affärsutveckling, försäljning och account management.

● Här finns jobben: Stockholm, Västerås, Karlstad och Göteborg.

7. Utbildning – Samtidigt som skolor och universitet övergick till distansundervisning ökade tjänster inom utbildning med 32 % i fjol. 62 % av de som anställdes var kvinnor med en snittålder på 26 år. Vi såg bland annat mjukvaruutvecklare ta jobb som lärarassistenter och socialarbetare anställas som yrkesvägledare – personer som troligtvis utforskade en ny karriär efter att ha förlorat jobbet.

● Hetaste jobbtitlarna: Lärarassistent, studievägledare, yrkesvägledare, grundskolelärare och matematiklärare.

● Kunskaperna som efterfrågas: Coachning, E-lärande, rådgivning, pedagogiskt ledarskap och instruktionsdesign.

● Här finns jobben: Stockholm, Malmö och Göteborg.

8. Tech – Tech-kategorin stod stadigt även under pandemin. Anställningar inom gaming och animering, samt cybersäkerhet och UX-design, växte med 52 %. Med ett högre tryck på e- handeln ökade också cyberbedrägerierna, vilket förklarar att tjänster som cybersäkerhetsanalytiker och säkerhetsarkitekter låg i toppen.

● Hetaste jobbtitlarna: Systemanalytiker, spelutvecklare, dataanimatör, cybersäkerhetsanalytiker och Release Engineer.

● Kunskaperna som efterfrågas: Spelprogrammering, informationssäkerhet, inbyggda system, JavaScript och användarcentrerad design.

● Här finns jobben: Stockholm, Malmö, Göteborg och Uppsala.

9. Juridik – Behovet av jurister är fortsatt stort och under 2020 växte anställningarna inom kategorin med 43 %, med en tydlig ökning för domstolsadministratörer och advokater. 62% av de som rekryterades var kvinnor. Snittåldern på 26 år indikerar att flera tjänster var på en ingångsnivå.

● Hetaste jobbtitlarna: Advokat, domstolsadministratör och juridisk specialist.

● Kunskaperna som efterfrågas: Juridisk rådgivning, juridisk research, affärsrätt, rättstvister och internationell rätt.

● Här finns jobben: Stockholm, Norrköping, Göteborg, Malmö och Linköping.

10. Produktutveckling och produkthantering – När fler handlade online under fjolåret investerade företagen i produktdesign och produktutveckling för att säkra en sömlös köpupplevelse för kunderna. Det resulterade i att anställningarna ökade med 34 %, främst för Product Team Managers inom större företag som H&M och Volvo.

● Hetaste jobbtitlarna: Product Team Manager, Vice President Of Products, produktdesignkonsult och produktutvecklingsspecialist.

● Kunskaperna som efterfrågas: Produktutveckling, produkthantering och produktdesign.

● Här finns jobben: Stockholm, Göteborg, och Uppsala.

11. Kundservice – Restriktionerna har tvingat företag att möta kundernas behov på nya sätt, vilket lett till att tjänster inom kundservice växt med 56 %. Det inkluderar tjänster inom både detaljhandeln och callcenters, där många anpassat sig till digitala metoder för att kunna hjälpa sina kunder. Bland de som gjort flest anställningar återfinns Swedbank, Folksam och Nordea.

● Hetaste jobbtitlarna: Kundtjänstmedarbetare, kundtjänstrådgivare och kundservicechef.

● Kunskaperna som efterfrågas: Försäljning, kundservice, kundupplevelse och problemlösning.

● Här finns jobben: Stockholm, Göteborg, och Malmö.

12. Marknadsföring och sociala medier – I takt med att internetanvändningen ökar för varje år, växer även tjänster inom digital marknadsföring och sociala medier – i fjol med 47 %. E-handeln spelade en central roll när allt fler företag rekryterade ny talang för att driva mer trafik till sina hemsidor. Medan det funnits en tydlig efterfrågan på digitala strateger de senaste åren syntes en kraftig ökning för tjänster som growth specialist, vilket vittnar om ett behov av kandidater med holistiska färdigheter.

● Hetaste jobbtitlarna: Digital strateg, marknadsanalytiker, marknadsföringskonsult, Social Media Marketing Manager och growth specialist.

● Kunskaperna som efterfrågas: Google Analytics, Marketing Automation, Google Tag Manager, digital strategi och growth hacking.

● Här finns jobben: Stockholm, Göteborg, Borås och Västerås.

13. Karriärcoacher och personliga coacher – Många av dem som blev av med jobbet under fjolåret bestämde sig för att skifta karriärspår, bland annat till karriärcoacher och personliga coacher – en kategori som växte med 92 %. Flera fitnessinstruktörer tog steget över till livscoachning, troligtvis ett resultat av de restriktioner som infördes på gymmen. Av de som rekryterades var 88 % kvinnor.

● Hetaste jobbtitlarna: Karriärcoach och hälsocoach.

● Kunskaperna som efterfrågas: Coachning, personlig utveckling, fitness, livscoachning och personlig träning.

● Här finns jobben: Stockholm.

14. Forskning – När sjukvårdspersonal kämpade på frontlinjen mot de ökade covid-19-fallen arbetade forskarna bakom kulisserna med vaccinutvecklingen – vilket bidrog till att tjänster inom kategorin forskning ökade med 96 %. Det fanns en tydlig efterfrågan på biologer för att ge stöd i kliniska tester. Globala läkemedelsföretag som Roche och AstraZeneca var bland dem som anställde flest.

● Hetaste jobbtitlarna: Director Biology och biolog.

● Kunskaperna som efterfrågas: Life Science, ekologi, biokemi, klinisk forskning och läkemedelsutveckling

● Här finns jobben: Uppsala, Örebro, Linköping och Stockholm.

15. Data och analys – När e-handeln sköt i höjden investerade företag som Klarna och H&M i sina e-handelsplattformar för att möta den växande efterfrågan. Data och analys var ett tydligt fokusområde som ökade med 38 % under 2020. I kategorin anställdes mer män (65%) än kvinnor, med tidigare erfarenhet inom mjukvaruutveckling och affärsanalys.

● Hetaste jobbtitlarna: Dataanalytiker, dataingenjör, analyschef och analysspecialist.

● Kunskaperna som efterfrågas: Datateknik, SQL, Tableau, Apache Spark och Python.

● Här finns jobben: Uppsala, Örebro, Linköping och Stockholm.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.