Bristande rutiner i brandskyddet

Brandskydd Många svenska arbetsplatser brister i rutinerna när det kommer till brandskydd. Det visar en Sifo-undersökning som gjorts på uppdrag av försäkringsbolaget Dina Försäkringar.

Bristande rutiner i brandskyddet
I åldersgruppen 18-29 år är det bara 55 procent som uppger att de varit med på en brandövning. Foto: Adobe Stock

Arbetsmiljöverket gjorde för snart tre år sedan en skärpning av brandsäkerhetskraven på Sveriges arbetsplatser. Då betonades vikten av att alla förväntas ha aktuell kunskap om utrymning och utrymningsvägar.

I Dina Försäkringars undersökning, baserad på 1 083 intervjuer, uppger 21 % att de aldrig deltagit i en brandövning på arbetsplatsen, och nästan lika många, 13 % svarar att det inte skett de senaste fem åren. Dessutom svarar 25 % att de inte har kännedom om utrymningsvägarna.

– Brandövningar bör vara en regelbunden del av brandskyddet, i kombination med genomgångar av brandsäkerhetssystem och utrymningsvägar, säger Anders Jangborg, produktchef Företag på Dina Försäkringar.

I åldersgruppen 18-29 år är det bara 55 procent som uppger att de varit med på en brandövning, och 66 procent som hävdar att de känner till utrymningsvägar. Dessa siffror skiljer sig kraftigt från 30-49-åringarna, där 75 procent säger att de deltagit i brandövningar och där hela 82 procent är medvetna om utrymningsvägarnas läge.

– På arbetsplatser där det finns en stor andel unga medarbetare kan det vara nödvändigt med riktade insatser för att stärka säkerhetskulturen, konstaterar Anders Jangborg.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.