Bluffsyndrom bland vd:ar: en dold utmaning

Personligt Känner du dig som en bluff? Fenomenet förekommer även bland vd:ar och kallas impostorsyndrom. Företagspsykologen David Waskuri förklarar bakgrunden, och vad du kan göra åt det.

Bluffsyndrom bland vd:ar: en dold utmaning
BTX David Waskuri är leg. psykolog, specialist inom psykologisk behandling och psykoterapi, leg. psykoterapeut, socionom, MBA, och driver Sveapsykologerna.

I näringslivets topp ses gott självförtroende som en stapelvara. Men även där förekommer ett utbrett fenomen känt som bluffsyndromet, även kallat impostorsyndromet. Företagspsykologen David Waskuri påpekar att vd:ar inte är immuna mot detta tillstånd. Trots deras framgångar och positioner kan en känsla av otillräcklighet och rädsla för att bli ”avslöjad” som inkompetent vara påtaglig.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

 • Strategiska artiklar med tips och analyser.
 • 6 fullmatade magasin årligen.
 • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
 • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

Fakta

Psykologens bästa tips mot bluffsyndrom

 • Identifiera känslor. Börja med att identifiera och erkänna känslorna av bedrägeri. Det är viktigt att förstå att impostorsyndrom är vanligt och inte reflekterar verklig inkompetens.
 • Reflektera över framgångar. Skriv ner dina framgångar och prestationer. Detta hjälper till att objektivt se din kompetens och bidrag.
 • Utmana negativa tankar. När negativa tankar om din kompetens uppstår, utmana dem genom att fråga dig själv om det finns konkreta bevis för dessa tankar.
 • Feedback från andra. Sök feedback från kollegor och anställda. Deras perspektiv kan ge en mer balanserad bild av din prestation och ditt ledarskap.
 • Sätt realistiska mål. Sätt realistiska mål för dig själv och ditt företag. Acceptera att misstag är en del av lärandeprocessen och inte ett tecken på inkompetens.
 • Professionell hjälp: Överväg att prata med en professionell, såsom en psykolog, för att få hjälp med att hantera känslor av bedrägeri.
 • Mindfulness och avkoppling. Praktisera mindfulness-tekniker och avkopplingsövningar för att hantera stress och ångest.
 • Utbildning och utveckling. Engagera dig i kontinuerlig professionell utveckling för att förstärka din kunskap och färdigheter.
 • Nätverkande och mentorship. Bygg ett nätverk av stödjande kollegor och sök mentorskap för att få perspektiv och råd.
 • Reflektion och uppföljning. Gör regelbundna självreflektioner och utvärdera dina framsteg mot att övervinna impostorsyndromet.

Bluffsyndromets rot kan ofta spåras till en kombination av interna och externa faktorer. Yttre kritik eller ekonomiska utmaningar kan bädda för utvecklingen av detta syndrom, särskilt hos personer med vissa egenskaper.

– Det kan handla om perfektionism. Man har väldigt höga krav på sig själv och tänker att man måste vara ’en tia’ hela tiden. Är man någon gång en åtta så hamnar man i olika typer av grubbel, självtvivel, ältande och tankar som inte stämmer, säger David Waskuri.

Man vet också att personer som är oroligt lagda har närmare till bluffsyndrom, liksom personer som har växt upp under pressen av höga prestationskrav. David Waskuri förklarar att även om en vd objektivt kan se att företaget presterar väl, kan den subjektiva känslan av bedrägeri vara stark. Denna känsla förstärks i nya eller utmanande situationer, där vd:n känner sig särskilt utsatt och pressad att upprätthålla en fasad av fullkomlighet.

För att hantera bluffsyndromet rekommenderar David Waskuri att vd:ar söker stöd utanför företagets väggar. Att erkänna och verbalisera känslor är ett steg mot att bryta den negativa tankespiralen.

– Hitta människor i din närhet att anförtro dig till. Att sätta ord på felaktiga föreställningar om dig själv hjälper dig att se att de inte stämmer.

Vidare understryker han vikten av att skapa ett tryggt och förlåtande arbetsklimat i företaget, där misslyckanden och osäkerheter kan delas utan rädsla för negativa konsekvenser. Genom att tala om känslor av osäkerhet och misstag kan vd:ar inte bara förbättra ens eget välbefinnande utan också bidra till en hälsosammare och mer öppen arbetsmiljö.

– Bland annat Google har forskat på det här, och visat att i ett tryggt klimat där alla vågar släppa fram lite mer så presterar också folk bättre.

Gör en situationsanalys

David Waskuri tycker absolut att man kan söka hjälp hos en psykolog och kanske prova på kbt-terapi. Men man kan också göra mycket för sig själv.

– . Man kan börja med att göra en liten situationsanalys. När triggas mina bluffssyndromtankar? Många tror att de alltid mår dåligt, men när de analyserar sitt mående börjar de märka att det kanske är vid vissa tidpunkter känslorna kommer. Vad orsakar dem? Vad tänker jag då?

Det är bra att skriva ner känslorna och tankarna. Då förstår du dem bättre och kan också få syn på beteenden du visar upp i vissa situationer, som hänger ihop med dessa bluffkänslor. Anteckningarna blir ett kraftfullt verktyg mot impostorsyndromet.

– Sedan kan du välja att utmana dina rädslor. Om du är rädd för att inte göra allt perfekt kan du fråga dig, ’vad är det värsta som kan hända?’ Försök exponera dig för situationer som framkallar känslorna. När du märker att det går bra kommer du att känna dig lugnare nästa gång.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.