60-årskontroll för generationsskifte

Företagande Sverige har Europas näst äldsta företagare. 100 000 ägarledda företag i Sverige står inför ett generationsskifte under de närmaste åren. Hos affärsbyrån Value & Friends genomför man en 60-årskontroll med många av sina kunder för att lyssna in hur de planerar framtiden för sig och för företaget.

60-årskontroll för generationsskifte
Det är viktigt att förbereda ett generationsskifte i god tid. Foto: Stock Adobe.

Varje år bjuds 60-åringar in till sin hälsocentral för undersökning samt ett individuellt hälsosamtal med fokus på hälsosamma levnadsvanor. Huvudsyftet med hälsoundersökningarna är att minska insjuknandet i diabetes och hjärt-kärlsjukdom.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

– Vi har översatt detta till företagsvärlden och erbjuder en 60-årskontroll genom något som vi kallar 4F-möten. F:en står för Företaget, Företagaren, Familjen och Framtiden, berättar Jan Holmstedt, som är franchisetagare för Swedbank företagsförmedling och delägare i Value & Friends.

Dessa 4F-möten tar cirka 1,5 timme och man följer då ett frågebatteri.

– Utifrån svaren skriver vi på affärsbyrån ihop en ägarplan och vid ett uppföljande möte går vi igenom den och funderar tillsammans med företagaren kring framtidsfrågorna. Här handlar det inte bara om de hårda värdena utan också om känslor som företagaren har kring de beslut som måste tas.

Startar en process

Value & Friends har använt sig av 4F-möten de senaste fem åren och ser att de ofta startar en process där företagaren börjar tänka igenom hur dennes personliga framtid ska se ut och hur de ska hantera företagets framtid.

Jan Holmstedt betonar att om ett företag ska säljas till någon extern är det viktigt att ha stenkoll på ekonomin.

– Undan för undan har vi justerat frågorna. Bland annat har vi utökat batteriet med frågor kring behovet av finansiering. Vi har också börjat uppmana företagaren att ta med sin fru eller man till 4F-mötet. Dessa har nämligen sett företagarlivets goda och dåliga sidor ur en annan vinkel än företagaren själv har gjort.

Jan Holmstedt konstaterar att hela 14 procent av Sveriges företagare är mellan 65 och 74 år medan EU-snittet ligger på 6 procent.

– Cirka 25 procent tror att nästa generation tar över, vilket betyder att vi behöver en hel armé av nya entreprenörer, konstaterar Jan Holmstedt.

Han upplever att företagare ofta börjar alltför sent med processen att tänka på generationsskiftet eller en försäljning av företaget.

– Den processen kan nämligen ta flera år för att bli lyckad. Men det är många som borrar ner skallen och kör på som vanligt till 65 eller ännu längre utan att tänka på den dag han eller hon inte längre ska äga, driva och leda företaget.

Viktigt med ordning och reda

Först gäller det att bena ut vem som ska ta över. Är det barnen, anställda eller någon extern aktör.

– Det är faktiskt ganska vanligt att företagaren antar att någon eller några av barnen tar över utan att ha frågat dem och när det väl blir aktuellt visar det sig att de inte är intresserade.

Jan Holmstedt betonar att om ett företag ska säljas till någon extern part är det viktigt att ha stenkoll på ekonomin.

– Ordning och reda är något som är attraktivt för en köpare eftersom denne alltid är i ett informationsunderläge gentemot säljaren och måste kunna lita på de siffror som redovisas och att det inte finns några hundar begravda. Avgörande för möjligheten att hitta en ny ägare och till att erhålla ett bra värde är hur väl företaget är förberett.

När det gäller de begravda hundarna kan lagervärdet vara ett sådant område där det kan uppstå frågetecken.

– Så där gäller det för säljaren att vara extra tydlig.

Vanligast med avkastningsvärdering

Det finns tre olika sätt att värdera ett företag. Substansvärdering, kassaflödesvärdering och avkastningsvärdering.

– Avkastningsvärdering är det vanligaste och där handlar det om 3–4 gånger genomsnittligt resultat efter finansnetto och för tillverkande företag med egna produkter brukar man räkna med 4–5 gånger resultatet medan det för snabbväxande företag i heta branscher handlar om mer än sex gånger, säger Jan Holmstedt.

Parametrar som styr värderingen är tillväxten, ju högre tillväxt ju högre värdering. Högre personberoende ger lägre värdering och högre vinststabilitet ger högre värdering.

– Sedan måste man också väga in branschens och ortens attraktivitet samt varumärken, patent och mönsterskydd.

Jan Holmstedt råder alla som ska sälja sitt företag att ta in externa rådgivare vilket till exempel kan vara revisorn.

– Jag tycker också att alla bör anlita en advokat för att allt ska gå juridiskt rätt till.

Han har även sett att det är bra att ta med en extern styrelsemedlem utan känslomässiga band till företaget eller familjen i processen.

– Det kan underlätta för företagaren att hålla huvudet kallt, avslutar Jan Holmstedt.

Fakta

5 tips för ett lyckat ägarskifte

  1. Starta ägarskiftesprocessen i god tid, gärna ett par år före en tänkt överlåtelse.
  2. Gör företaget så oberoende som möjligt av ägaren, för över kompetens och nätverk på fler i företaget.
  3. Ordning och reda, ekonomisk uppföljning möjlig varje månad.
  4. Digitalisera företaget i så stor utsträckning som möjligt.
  5. Ta ut rätt lön så att ägaren bygger löneunderlag (kapital som kan delas ut till 20%) åren innan en försäljning.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.