6 tips i konsten att ta rätt beslut

Beslutsfattande Konsten att ta rätt beslut handlar om att förstå hur man fungerar som människa. Har man dessutom ett situationsanpassat förhållningssätt, är sannolikheten att man tar ett bra beslut som vd större. Det menar beslutsexperten och forskaren Ari Riabacke som understryker att det finns mycket att vinna på att förstå hur man fattar beslut.

6 tips i konsten att ta rätt beslut
Ari Riabacke menar att ungefär 20 procent av alla beslut är kritiska.

Rollen som vd innebär att man hela tiden måste ta rätt beslut, små som stora. Men hur gör man för att ta så bra beslut som möjligt? Och vilka är de största fällorna?

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

– I många organisationer har det blivit viktigare för många att undvika att göra fel än att göra rätt. Det handlar många gånger om att våga gå emot rädslan att misslyckas, konstaterar Ari Riabacke som driver Riabacke & co samt har forskat i Decide Research Group vid Stockholms Universitet.

När Vd-tidningen pratar med honom kring hur man kan utveckla sitt beslutsfattande är hans syn att många vd:ar, liksom många andra chefer, inte riktigt har klart för sig mekanismerna kring beslutsfattande. Han exemplifierar med att många lägger ner mer tid på att besluta om el-avtal än på val av livspartner, och att det i det senare fallet ”råkade det bara bli så”.

De sämsta

Ari Riabacke har i sin forskning arbetat med preskriptiv teori, vilket innebär att man har ett situationsanpassat förhållningssätt när man tar sig an ett beslut. Ett viktigt råd han ger när det gäller konsten att fatta rätt beslut är att det oftast är bättre att fatta ett beslut istället för att skjuta upp det, att inte ta ett beslut är också ett beslut – oftast det sämsta. Sedan gäller det alltid att fundera över vilka beslut som är viktigast ur ett kortsiktigt och ur ett långsiktigt perspektiv. Har man inte gjort det så är risken att man lägger alldeles för mycket tid på det som är mindre viktigt. En tumregel är att ungefär 20 procent av de möjliga besluten är kritiska och det är främst de som man ska fokusera på.

– Det gäller också att se upp med känslor när man tar beslut, intuitionen är ett kraftfullt verktyg men kan också ta oss i galen tunna då den bygger på saker som man kanske inte har någon erfarenhet av, säger Ari Riabacke.

Allt snabbare utveckling

Han betonar vikten att bli duktigare på att ta beslut eftersom utvecklingen går allt snabbare och världen blir allt osäkrare. Coronapandemin är bara ett exempel där kartan ibland ritas om dag för dag. Vad ger han då för råd?

– Vi är lite av informationsknarkare och har en övertro till att vi alltid behöver mycket information för att ta ett bra beslut, berättar Ari Riabacke. Men forskningen visar att så inte är fallet, oftast räcker det med ganska lite information, bara den är rätt. Det är allt för vanligt att man vill ta ett perfekt beslut, vi är optimeringsfixerade helt enkelt men man måste komma ihåg att att det är bättra att göra någon än att det är perfekt.

Han använder begreppet beslutsfähig i detta sammanhang och menar att möjligheter måste tas när de uppstår och att det då är viktigt att inte dra på besluten och låta möjligheten gå förlorad.

– Jag citerar gärna forskaren Kjell A. Nordströms uttryck ”speed is everything” när det gäller beslutsfattande, säger Ari Riabacke.

Tydlig process

Här förespråkar han att man har en tydlig process för sitt beslutsfattande och vilken mängd information som är ”good enough” för det finns en oändlig mängd data. Ett arbetssätt kan här se ut som följande:

• Skriv ner vad beslutet handlar om och vad man måste ta hänsyn till?

• Fundera vad andra vinklar på beslutet skulle kunna innebära.

• Ange syfte och begränsningar för vad som ska ingå i analysen och varför.

• Skriv en kort redogörelse för hur beslutsprocessen ser ut för att kunna följa upp vad som blev bra och mindre bra.

• Fundera över vilken information som behövs och vilka risker ni är beredda att ta.

Han förespråkar vidare att man sedan ska koll på vad konsekvensen av beslutet blev. Här är det viktigt att inte gå i fällan att bara tänka att det var ett bra beslut för att utfallet blev bra och att ett dåligt utfall innebar att beslutet var dåligt. Det gäller att syna de förutsättningar som fanns när beslutet togs, för ett dåligt utfall kan faktiskt bygga på ett bra beslut utifrån de förutsättningar som rådde när det togs. Ta bara Coronapandemin och exempelvis flygbolag som satsat på att bygga ut utifrån det ökande antalet passagerare.

– Det är viktigt att förstå hur snabbt allt kan förändras, betonar Ari Riabacke. Man måste spela de kort man har i handen i en given situation, något annat går inte att göra.

Ledningsgruppen viktig

Ledningsgruppen har många gånger en väldigt central roll i beslutsfattandet. Ari Riabacke ger rådet att se över beslutsprocessen så att alla röster i gruppen kommer till tals.

– Det är aldrig bra att börja med att diskutera en beslutsfråga i gruppen, för då är risken stor att den starkaste rösten får genomslag och ankrar, det vill säga styr, vad man kommer fram till, betonar Ari Riabacke. Det bästa är att lyfta frågan och sedan låta alla skriva ner på en lapp vad de tycker. Därefter får var och en läsa upp sina svar innan man påbörjar diskussionen.

Genom detta arbetssätt vaskar man fram vad alla verkligen tycker och undviker i möjligaste mång grupptänkande. Något annat viktigt i sammanhanget är storleken på ledningsgruppen, är den stor med åtta till tolv personer tar beslutsfattandet ofta lång tid. Ari Riabacke menar att det oftast räcker med fyra, fem fasta medlemmar i en beslutsgrupp och att man sedan bjuder in experter beroende på frågeställning och beslut.

Se upp för

När man ska ta beslut kan det, enligt Ari Riabacke, också vara bra att se på när man tar besluten, exempelvis om alla är trötta eller väntar på att få gå och äta. Han använder ofta modellen HALT för när man inte ska ta beslut. Versalerna står för Hungry, Angry, Lonely och Tired. Med andra var inte ensam, hungrig, trött och arg när du tar beslut.

– Man måste alltid vara medveten om att det är människor som tar besluten och man måste tänka igenom när man tar besluten, säger Ari Riabacke. Bara då sker det snabbt och rationellt.

Fakta

Att tänka på kring beslutsfattande

  1. Låt inte rädslor styra. Tänk beslutsmöjlighet istället för beslutsproblem.
  2. Försök hitta nya vägar kring ett beslut om ni kör fast. Ha gärna med medarbetare som är och tänker annorlunda.
  3. Det handlar om att alltid göra det man kan med det man har och där man är, att fatta beslut där man står just då.
  4. Det behövs inte alltid mer information. Lev efter devisen ” hälften så mycket, dubbelt så bra”.
  5. Tänk på HALT när ni tar beslut. Med andra ord var inte Hungry, Angry, Lonely eller Tired.
  6. Skapa en tydlig process för ert beslutsfattande. Följ upp resultatet av beslutet, dra lärdomar och gör det ännu bättre nästa gång.

Karriär

Strategi & målstyrning

Kunskapsmaterial

Inspiration

Ledarskap & styrning

VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.