6 tips för ett bättre framförande

Framförande En vd håller ofta tal till sina medarbetare, inför kunder och leverantörer och blir även inbjuden som talare till konferenser och annat. För alla dessa tillfällen är det i stort sett samma teknik som gäller för att med retoriken kunna övertyga sina åhörare.

6 tips för ett bättre framförande

Peter Haraldsson har arbetat med retorik sedan 1984 och har genom åren utbildat mer än 25 000 människor. Hans bok ”Retorik inför publik” är en klassiker som inspirerat många talare och nyligen utkom bokens femte upplaga.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

 • Strategiska artiklar med tips och analyser.
 • 6 fullmatade magasin årligen.
 • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
 • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

Peter Haraldsson börjar med att konstatera att många vd:ar tycker att förberedelser är det tråkigaste som finns. De vill ställa sig upp och tala spontant.

– Ändå är det förberedelserna som avgör hur väl man lyckas med sin presentation. Det bästa är att förbereda och disponera sina tankar i stort men tala fritt i smått. På så sätt kan man vara både spontan och välordnad och övertyga åhörarna effektivt.

Han betonar att inledningen och avslutningen är mycket viktiga.

– Man har i bästa fall bara några få meningar, några få sekunder på sig att fånga åhörarnas uppmärksamhet, att skapa intresse och en vi-känsla, slå fast temat, väcka rätt stämning, antyda sin personlighet och skapa förtroende.

Peter Haraldsson tycker att det bästa är att alltid utgå från sitt personliga språk när man talar.

Peter Haraldsson menar att det i en inledning helst inte bör finnas med någon kunskap eller argumentation.

– Många gånger kan det vara effektfullt att vara lite ödmjuk, kanske lite blyg och/eller visa respekt i inledningen för att skapa kontakt med åhörarna. Det går också att komma med något överraskande för att få kontakt. Besserwissern gör ofta att åhörarna reagerar negativt och går i försvarsställning.

Vad gäller själva innehållsdelen delar han in den i en bakgrund/berättardel och i den egentliga innehållsdelen.

Bakgrundsdelens mål är att repetera fakta och kunskaper åhörarna behöver friska upp för att förstå det nya som kommer i innehållsdelen.

– Bakgrundsdelen bör vara kort så att åhörarna orkar lyssna på den, klar så att de förstår den och sannolik så att åhörarna tror på den.

När det gäller innehållsdelen kan man enligt Peter med fördel dela upp den under några få rubriker.

– Tre rubriker har alla lätt att komma ihåg. Maximalt bör det finnas sju rubriker. Är det fler än så är man alltför ambitiös.

Varje rubrik ska kunna härledas till målet med talet.

”Sanningens ögonblick”

Avslutningen definierar Peter som ”sanningens ögonblick”.

– Den är viktigare än inledningen. Precis som en bra show har en grand final, ska man avsluta kraftfullt och övertygande. Det som sägs i avslutningen blir oftast det bestående minnet för åhörarna, säger Peter Haraldsson.

Han menar att helst ska aldrig ny kunskap eller information ges i avslutningen.

– Målet med talets avslutning är att sammanfatta den viktigaste informationen och kunskapen. Kan åhörarna ingenting annat från presentationen ska de kunna, veta eller känna till detta. Målet är också att upplysa åhörarna om att nu är presentationen slut. Nu får ni gå hem.

Avslutningen är också början till nästa presentation.

– Med en bra avslutning får man det lättare nästa gång man ska tala.

Peter Haraldssons tips är att när man förbereder talet alltid skriva ner inledningen och avslutningen samtidigt.

– Lägg gärna papperen vid sidan av varandra. Det är elegant att knyta ihop avslutningen med inledningen. Det visar ett det är ett genomarbetat tal. Det är en vaken och intelligent person som skrivit talet.

Ett bra talarspråk

Talarspråket ska vara ett socialt, begripligt, intressant och personligt, berättar Peter Haraldsson.

– Det bästa sättet att få ett socialt språk är att tala utan manus. När man förbereder sig bör man ha talat igenom talet många gånger och känt att orden och formuleringarna ligger rätt i munnen, säger Peter Haraldsson.

Han konstaterar att det är mycket svårare att tala enkelt än krångligt.

– Det är lätt att väva in kunskap i långa krångliga meningar, med den ena bisatsen efter den andra, i ambitionen att få åhörarna att förstå. Bättre då att ha korta meningar med tvåstaviga ord där det går.

Peter Haraldsson tycker att det bästa är att alltid utgå från sitt personliga språk när man talar.

– Den anpassning som man behöver göra för olika tillfällen ”att tala med bönder på bönders vis och med de lärde på latin”, kommer ofta av sig själv, bara man tänker på till vem man ska tala.

Tips

Peter Haraldssons 6 tips om ett bra talarspråk

 1. Tala så att du får kontakt. Använd ett socialt språk.
 2. Tala så att du blir förstådd. Använd ett begripligt språk.
 3. Tala så att du får uppmärksamhet. Använd ett intressant språk.
 4. Tala så att lyssnarna känner igen dig. Använd ett personligt språk.
 5. Det är viktigt att hjälpmedel just ska vara hjälpmedel. De ska förstärka budskapet och får inte styra presentationen och ta över intresset. De ska aktivera åhörarnas sinnen och ge bättre möjligheter att få fram budskapet än vid en ren verbal presentation. Fel använda hjälpmedel kan förstöra en i övrigt bra presentation.
 6. Använd inte för många olika typer av hjälpmedel. Det blir bara rörigt. En tumregel är att ha högst två olika slags hjälpmedel vid en presentation.

Tips

Peter Haraldssons tips till alla vd:ar när det gäller att hålla tal

 • Förbered dig väl.
 • Tänk igenom vem du ska tala till?
 • Ta ut ett tydligt mål.
 • Arbeta fram ett begripligt, intressant och personligt talarspråk.
 • Tänk igenom vilka hjälpmedel som kan förstärka ditt budskap?
 • Tala igenom talet högt innan presentationen

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.