Håll dig uppdaterad med vårt kostnadsfria nyhetsbrev

Varje vecka får du en sammanfattning av de senaste nyheterna direkt till din inkorg.

Registrera dig

5 tips för att familjeföretag ska lyckas

Ägare och styrelse Mattias Nordqvist, forskare vid House of Innovations på Handelshögskolan i Stockholm forskar kring entreprenörskap, innovation och ägande och styrning i olika typer av familjeföretag. Här presenterar han sina tankar kring vad som krävs för att ett familjeföretag ska bli framgångsrikt.

5 tips för att familjeföretag ska lyckas
Foto: Adobe Stock

Mattias Nordqvist konstaterar att under många år var forskning om familjeföretagets egenskaper nästan obefintlig. Felaktigt antog många att de flesta företag inte hade en kontrollerande ägare. I dag vet vi dock mycket mer. Och vi vet att familjekontrollerade företag är den vanligaste organisationen i de flesta länder – definitivt bland privata företag. Men till skillnad från vad många tror är familjekontroll mycket vanligt också i börsnoterade företag.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

Mattas Nordqvist menar att familjekontrollerade företag har minst fem vanliga egenskaper:

Verkliga och synliga ägare. Detta innebär att ägarna inte är anonyma, och de tenderar att acceptera att detta innebär större ansvar.
Långsiktig orientering. Familjeägare är kända för att inte bara titta på det ekonomiska resultatet för nästa kvartal. De värderar sin historia och ser mot framtiden med tanke på nästa generation i åtanke. Bland annat betyder det ofta att de har ett stort bekymmer för hållbarhet.
Strävan efter både ekonomiska och icke-finansiella mål. Många familjekontrollerade företag strävar naturligtvis efter ekonomisk framgång men de erkänner ofta uttryckligen att de värderar icke-ekonomiska mål baserat på ett bredare syfte till varför de är verksamma. Till exempel tar de ofta ansvar för sin lokala och regionala miljö, de tenderar att hålla anställda längre i lågkonjunkturer och de är bekymrade över deras rykte som goda medborgare.
En koncentrerad styrningsstruktur. I många familjekontrollerade företag är familjemedlemmar involverade som ägare, i styrelsen och i den högsta ledningen. Även om detta ibland kan innebära en relativ brist på yttre inflytande i verksamheten, betyder det också typiskt att familjekontrollerade företag snabbt rör sig genom snabba beslutsprocesser.
Innovativa och entreprenöriella. I vilken utsträckning familjestyrda företag är inriktade på förändring och förbättring skiljer sig naturligtvis. Men till skillnad från vad många tror, ​​visar forskning att familjekontrollerade företag verkligen driver innovation och entreprenörskap i många sektorer och ekonomier runt om i världen. Och intressant nog är familjen fortfarande den vanligaste formen för startteam!

Han konstaterar att det också finns en hel del utmaningar för familjeföretag?

Konflikter. Särskilt när familjen och företaget växer finns det den ökande risken för konflikter. Med fler människor som vill vara involverade i verksamheten eller dra nytta av det värde det genererar tenderar spänningar att dyka upp. Anledningen till att dessa spänningar leder till konflikter är vanligtvis relaterade till olika förväntningar från olika människor när det gäller företagets roll i familjen. Ett klassiskt exempel är att vissa familjeägare kanske vill återinvestera vinster i verksamheten, medan andra familjeägare föredrar utdelning.
Följd. Vem ska ta över familjeföretaget? Detta är fortfarande den vanligaste utmaningen och det är mycket relevant eftersom det kommer att påverka alla familjeföretag vid någon tidpunkt. Arv är svårt eftersom det finns så många dimensioner till det. Vem ska ta över ägandet, och när och hur mycket? Vem ska ta över den verkställande ledningen och bli vd? Bör det vara en familjemedlem eller en extern individ? Dessa frågor väcker ofta många känslor inom familjeföretag, och effektiv kommunikation är därför nyckeln.
Svårigheter att släppa taget. Många ägare av familjeföretag har arbetat i branschen under lång tid; de kan till och med vara grundarna. I detta sammanhang är det vanligt att de identifierar sig mycket starkt med verksamheten, med sin roll som ägare och kanske också som vd. Det är bara naturligt att de har svårigheter att släppa. Det är inte sällsynt att ett familjeföretag stöter på problem om den sittande hänger fast vid makten för länge.
Brist på yttre inflytande. Tyvärr ser vi att ägare och chefer i många familjekontrollerade företag tycker det är mycket utmanande att öppna upp för inflytande och engagemang från människor utanför den närmaste ägarkamratkretsen. Denna brist på yttre inflytande kan leda till grupptänkande och tunnelsyn och som en konsekvens av detta risken att missa viktiga affärsmöjligheter eller signaler om behovet av förändring.

Mattias Norqvist fem bästa tips för att familjeföretag ska lyckas?

1.   Balansera ditt förflutna och din framtid.

2.   Använd din självständighet för att ifrågasätta och våga vara annorlunda.

3.   Håll tillsammans och bygg ett team.

4.   Uppmuntra människor att söka olika upplevelser och inspirationskällor.

5.   Fortsätt bara så länge du har passion och äkta engagemang.

 

Karriär

Strategi & målstyrning

Kunskapsmaterial

Inspiration

Ledarskap & styrning

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Skickar begäran
Jag godkänner att Vd-tidningen sparar mina uppgifter.
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.