nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

Foto Agneta Olsson.
Agneta Olsson är krönikör i Vd-tidningen.

Familjeföretagets triad avgörande

”Det kändes ju så bra i början”. Orden kommer från en före detta extern vd i ett familjeägt bolag som efter ett år hade kommit på kollisonskurs med ägaren, och där inget annat alternativ återstod än att gå skilda vägar.

”Det kändes ju så bra i början”. Orden kommer från en före detta extern vd i ett familjeägt bolag som efter ett år hade kommit på kollisonskurs med ägaren, och där inget annat alternativ återstod än att gå skilda vägar. 

Att familjeföretag anställer en vd utanför familjen blir allt vanligare. Ibland lyckas rekryteringen, och den externa vd:n blir familjeföretaget trogen i årtionden. Men tyvärr lämnar vd:n alltför ofta sin post för snabbt.

Anledningarna till att det misslyckas kan vara många. Det är inte helt ovanligt att man rekryterar sin första externa vd från ett större bolag och drar en förhastad slutsats – att bara för att personen kommer från ett större bolag, så vet hen hur man bygger och leder ett större bolag. Statistiken talar snarare för motsatsen. Ju större bolag den externa vd:n kommer ifrån desto svårare blir det att navigera rätt i det familjeägda bolaget. Om ett storbolag har mycket struktur, har ett familjeägt bolag en stor dos av kultur och är inte sällan känslostyrt. 

Kulturen är en osynlig vägg som många vd:ar har gått rakt in i utan att märka det. Det som känns helt logiskt och rationellt för dig kan krocka med rådande värderingar Det handlar om att förstå hur de olika familjebanden påverkar besluten som tas utanför styrelserummet. 

En grupp forskare vid Jönköping International Business School har studerat vikten av hur vd:n fungerar med hela familjen, inte bara med ägaren. Dessa forskare har infört ett nytt begrepp – ”triad”. De har inte enbart studerat relationerna inom ägarfamiljen eller vd:ns relation till den generation som för närvarande leder bolaget. De kastar in en tredje aktör i form av nästa generation som ofta har större inverkan och mer att säga till om än vad man kan tro vid första ögonblicket. Många ägare har också ofta en tendens att lita mer på nära anhöriga än på personalen. 

Man bör därför inte underskatta de informella kommunikationsvägarna vid köksbordet eller vad som sägs över söndagsmiddagen. Slutsatsen är att det måste råda balans inom triaden – ägare, extern vd, och nästa generation. Annars kommer de tre parterna inte att kunna komma överens och skapa goda relationer till varandra.

En viktig förutsättning för att lyckas, bortsett från ”triaden”, är att det finns ett tydligt vd-uppdrag. Ett nedskrivet uppdrag som talar om vad ägaren och styrelsen vill att vd:n ska uppnå i bolaget. Ett vd-uppdrag bör bland annat innehålla:

• Långsiktiga och kortsiktiga mål

• Avgränsningar – det vill säga vilket ramverk har vd:n att förhålla sig till?

Sist men inte minst, tabubelagda områden – vilka områden är heliga och minerad mark, det vill säga vad ska man inte röra som extern vd. Och kom ihåg, uppdrag och avtal skrivs i solsken – men ska tolkas i regn.

Taggar:

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Framtidens kvinnliga ledare 2019 korad

När chefsorganisationen Ledarna rankar landets främsta 75 chefer som är kvinnor upp till 35 år hamnar Stina Andersson, som nyligen tog en nyskapad nyckelroll i koncernen Axel Johnsson som Chief Operating Officer, högst upp på listan. Hennes långsiktiga målsättning är att bli vd för ett stort företag.

Jobbrelaterad stress ett stort arbetsmiljöproblem

En ny undersökning visar att över hälften av svenskarna upplever stress på jobbet varje vecka, och en av fem gör det dagligen. Undersökningen visar också att dubbelt så många kvinnor som män har varit sjukskrivna på grund av stress de senaste tre åren och att många företag misslyckas i det förebyggande arbetet med att motverka stress.

Konsten att hitta rätt i apparnas värld

Det gäller att hitta brytpunkten mellan artificiell intelligens som ger superkrafter och en nästan oändlig kapacitet med det vi människor har och som maskiner saknar: visioner, känslor, värderingar och viljan att bidra.

Helhetstänk viktigt vid vd:s löneförhandling

Enligt statistik från Svenskt Näringsliv låg medianlönen för en svensk vd 2017 på 76 000 kronor i månaden. Men när en blivande vd ska förhandla om lönen gäller det att väga in mycket mer än kronor och ören.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vd-tidningens nyhetsbrev är helt gratis. Anmäl dig här