Familjeföretagets triad avgörande

Extern vd ”Det kändes ju så bra i början”. Orden kommer från en före detta extern vd i ett familjeägt bolag som efter ett år hade kommit på kollisonskurs med ägaren, och där inget annat alternativ återstod än att gå skilda vägar.

Familjeföretagets triad avgörande
Agneta Olsson är krönikör hos Vd-tidningen.

”Det kändes ju så bra i början”. Orden kommer från en före detta extern vd i ett familjeägt bolag som efter ett år hade kommit på kollisonskurs med ägaren, och där inget annat alternativ återstod än att gå skilda vägar.

Att familjeföretag anställer en vd utanför familjen blir allt vanligare. Ibland lyckas rekryteringen, och den externa vd:n blir familjeföretaget trogen i årtionden. Men tyvärr lämnar vd:n alltför ofta sin post för snabbt.

Anledningarna till att det misslyckas kan vara många. Det är inte helt ovanligt att man rekryterar sin första externa vd från ett större bolag och drar en förhastad slutsats – att bara för att personen kommer från ett större bolag, så vet hen hur man bygger och leder ett större bolag. Statistiken talar snarare för motsatsen. Ju större bolag den externa vd:n kommer ifrån desto svårare blir det att navigera rätt i det familjeägda bolaget. Om ett storbolag har mycket struktur, har ett familjeägt bolag en stor dos av kultur och är inte sällan känslostyrt.

Kulturen är en osynlig vägg som många vd:ar har gått rakt in i utan att märka det. Det som känns helt logiskt och rationellt för dig kan krocka med rådande värderingar Det handlar om att förstå hur de olika familjebanden påverkar besluten som tas utanför styrelserummet.

En grupp forskare vid Jönköping International Business School har studerat vikten av hur vd:n fungerar med hela familjen, inte bara med ägaren. Dessa forskare har infört ett nytt begrepp – ”triad”. De har inte enbart studerat relationerna inom ägarfamiljen eller vd:ns relation till den generation som för närvarande leder bolaget. De kastar in en tredje aktör i form av nästa generation som ofta har större inverkan och mer att säga till om än vad man kan tro vid första ögonblicket. Många ägare har också ofta en tendens att lita mer på nära anhöriga än på personalen.

Man bör därför inte underskatta de informella kommunikationsvägarna vid köksbordet eller vad som sägs över söndagsmiddagen. Slutsatsen är att det måste råda balans inom triaden – ägare, extern vd, och nästa generation. Annars kommer de tre parterna inte att kunna komma överens och skapa goda relationer till varandra.

En viktig förutsättning för att lyckas, bortsett från ”triaden”, är att det finns ett tydligt vd-uppdrag. Ett nedskrivet uppdrag som talar om vad ägaren och styrelsen vill att vd:n ska uppnå i bolaget. Ett vd-uppdrag bör bland annat innehålla:

• Långsiktiga och kortsiktiga mål

• Avgränsningar – det vill säga vilket ramverk har vd:n att förhålla sig till?

Sist men inte minst, tabubelagda områden – vilka områden är heliga och minerad mark, det vill säga vad ska man inte röra som extern vd. Och kom ihåg, uppdrag och avtal skrivs i solsken – men ska tolkas i regn.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.