5 fällor när du vill styra mot mål

Målstyrning Målstyrning handlar om att uppnå ett bestämt resultat på ett så effektivt sätt som möjligt som bryts ner till operativa planer.

5 fällor när du vill styra mot mål
Det gäller att förvandla målen till operativa actions. Fot: Stock Adobe.

– Styrelsen måste också ha tydliga mål för att uppnå ägarnas förväntningar i enlighet med deras värderingar, säger John Saldin, senior managementkonsult hos utbildningsföretaget Canea.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

Han har sett att efter den ekonomiska krisen i början av OO-talet har det skett en förändring i styrelsens roll och hur aktiv styrelsen bör vara i utveckling och uppföljning av strategin.

– Det ligger numera på styrelsen att säkerställa att bolaget alltid har en väl utarbetad och ändamålsenlig strategi.

John Saldin betonar att det är nödvändigt att styrelsen har en dialog med vd om hur man målsätter det operativa arbetet.

Men John Saldin konstaterar att i praktiken är det fortfarande många styrelser som inte gör detta utan i stället fokuserar de främst på vad som hänt och strategin lämnas helt till vd:n.

– För att lyckas med strategin måste styrelsen för det första engagera sig i arbetet, och för det andra ha mål för organisationen.

Han betonar också att det är nödvändigt att styrelsen har en dialog med vd om hur man målsätter det operativa arbetet så att det finns en bra koppling mellan företagets strategiska perspektiv och det operativa arbetet.

Olika modeller

Det finns många olika modeller för målstyrning. Hos Canea arbetar man till exempel med Balanced Scorecards, Objectives & Key Results samt verksamhetsanpassad målstyrning. Vilken modell som passar bäst beror enligt John Saldin på olika faktorer, till exempel hur snabbt branschen förändras och hur snabbt företaget behöver förändras, om man jobbar med förvaltning eller utveckling och hur man arbetar med ledarskap och värderingar.

– Det är bra att ha en modell som är anpassad efter verksamhetens förutsättningar. Det viktigaste är dock att aktivt och kontinuerligt jobba med målen och måluppföljning.

För att lyckas med målstyrningen måste man följa upp och värdera utfallet av de genomföra förändringarna.

– Om resultatet inte blev det förväntade måste antingen strategin, de operativa planerna eller målet, eller en kombination av dessa, ändras.

En gemensam målbild

Han konstaterar att med målstyrning och målnedbrytning kan en organisation svetsa samman ägarna, styrelsen, vd, ledningsgruppen och alla medarbetarna genom att aktivt arbeta mot en gemensam målbild.

– För att ett företag ska växa och nå sin vision måste det finnas tydliga riktlinjer och målsättningar. Utan målstyrning blir det svårt för alla att veta åt vilket håll verksamheten ska utvecklas. Och det blir svårt att mäta resultaten av såväl strategiska initiativ som interna förbättringsarbeten.  

För att ta nästa steg med målstyrningen bör man enligt John Saldin fundera på om man har ett ägarskap från styrelsen på strategi och mål och en tydlig process för målarbete, målnedbrytning och målstyrning.

– Det är också viktigt av att ha en tydlig koppling från ägarnas vilja till den operativa verksamheten samt att styrelsen har en kontinuerlig måluppföljning, avslutar John Saldin.

Fakta

5 fällor och utmaningar inom målstyrning

  1. Ett tydligt ägardirektiv saknas. Då måste ägarna aktivt vara med och sätta mål och utveckla strategier så att de går i linje med deras önskemål.
  2. Har vi mål som stöjer strategin och ägardirektivet? Målarbetet börjar hos ägarna och vi behöver ha en konsekvent linje från ägardirektivet och långsiktiga mål, ner till de operativa målen.
  3. Har vi mål som matchar värderingarna? Det är värt att fundera på vilka värderingar ägarna har och förväntar sig i verksamheten. Detta behöver matcha de mål som styrelsen sätter på bolaget. Om man har mål som går emot värderingarna kommer värderingarna att vinna.
  4. Har vi en aktiv uppföljning? Vi måste ha tydligt ansvar utdelat genom hela organisationen och fokus på målen på våra styrelsemöten. Det styrelsen efterfrågar får bra fokus i verksamheten.
  5. Har vi rätt antal mål. Det är vanligt att man sätter upp många KPI:s och mätetal på den strategiska nivån. Det blir lätt hundratals mål som ska mätas och följas upp i verksamheten. Upplevelsen blir splittrad och det blir svårt att få en överblick och fokus i organisationen. Fokusera på ett fåtal KPIer eller mål så blir effekten högre.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.