4 framtidstrender som påverkar jobben

Internationellt Förändringstakten på arbetsmarknaden blir allt mer uppskruvad. Det globala konsultföretaget Mercer pekar ut fyra trender som kommer att påverka våra jobb framöver.

4 framtidstrender som påverkar jobben

Varje år gör Mercer en sammanställning av vilka globala trender som anses påverka arbetsmarknaden framöver. Årets undersökning – 2019 Global Talent Trends – baseras på svar från över 820 företagsledare, 1 600 HR-ansvariga och närmare 5 000 anställda i nio branscher och 16 länder världen över.

Av resultatet att döma förutspås en ännu snabbare förändringstakt än tidigare. 73 procent av företagsledarna menar att vi står inför betydande förändringar de tre kommande åren när det kommer till företagande, personal och arbeten. Det kan jämföras med fjolårets resultat på 26 procent.

Förändringströtthet

Ola Jönsson, Talent Strategy-expert på Mercer, konstaterar att chefer nu fokuserar på att förbereda sina organisationer inför förändringarna. Men han ser också stora risker när det kommer till människorna som påverkas.

– Många individer uppfattar att det blir för mycket förändring på en gång och detta kan skapa en förändringströtthet. Bland annat får vi inte glömma att motverka kunskapsluckor hos arbetskraften samtidigt som vi säkerställer att anställda är motiverade. Dessa utmaningar är viktiga att ta hänsyn till, särskilt då endast en av tre företagsledare anger att deras företag har ett effektivt sätt att hantera utmaningar och risker kring humankapitalfrågor, säger han i en kommentar.

Undersökningen visar också att en av de faktorer som anställda värderar högst på sin nuvarande arbetsplats är stabilitet och trygghet i sitt arbete. Ändå är en av tre oroliga för att AI kommer att ersätta deras arbetsuppgifter. För att hjälpa anställda att känna sig tryggare behöver fokus läggas på professionella relationer och samarbete, betonas i studien.

Fyra globala trender

Mercers undersökning pekar ut fyra globala trender som ledande företag följer under 2019:

Aligning Work to Future Value.

AI och automatisering fortsätter att förändra marknaden – hela 60 procent av företagen planerar att genomföra automatiseringar av arbetsuppgifter inom det kommande året. Omdesign av nuvarande roller är det område som förväntas ge mest avkastning samtidigt som 65 procent av anställda efterfrågar mer väldefinierade ansvarsområden. Utmaningen för HR-ansvariga blir därmed att skapa en integrerad personalstrategi med tillgång till rätt data som säkerställer att organisationen har rätt storlek och form.

Building Brand Resonance.

Hur företag upprätthåller sina värderingar och presenterar sitt varumärke är avgörande för hur anställda och jobbsökande upplever företaget. Gemensamt för framgångsrika företag i undersökningen är att deras varumärke tilltalar alla segment av anställda, även grupper som ibland förbises, som till exempel visstidsanställda. Det totala kompensationspaket ett företag erbjuder sina anställda kan därmed visa hur man väljer att profilera sig. Drivna och motiverade anställda är fyra gånger mer villiga att arbeta för ett företag som garanterar jämställda löner och karriärmöjligheter.

Curating the Work Experience.

En effektiv arbetsmiljö och relevanta arbetsuppgifter är enligt studien nödvändigt för att behålla och attrahera talanger. Snabba beslutsprocesser och tillgång till rätt verktyg för att kunna utföra arbetet rankas som några av de faktorer som är viktigast för att anställda ska trivas med sina arbeten. Personliga och förenklade utvecklingsplaner är högt efterfrågat hos anställda och mer än hälften – 56 procent – vill ha fortsatt utbildning inom sitt område.

Delivering Talent-led Change.

För att försäkra sig om att anställda och deras kompetens står i fokus i organisationens förändringsprocess behöver HR ha en röst i företagets strategiplanering. Mercers undersökning visar att 61 procent av HR-ansvariga är involverade i planering av större organisationsförändringar och att 54 procent är med i implementeringen av dessa. Men endast två av fem HR-ledare deltar i den process som handlar om att generera idéer inför förändringsarbetet.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.