nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

Utkom 4 februari 2019

Nr Vd 1 2019

Tema: Fungerande ledningsgrupp.

Inspiration: Kenneth Svenssons tankar kring tillväxt.

Affärerna: Se helheten i affärsmodellen.

Ledarskap & styrning: Sju steg för att skapa en feedbackkultur.

Verktygslådan: Planering ger måluppfyllelse.

Ägare & styrelse: Utmaningar som extern vd i ett familjeföretag.

 

Prenumerera

Köp digitalt lösnummer

Senaste nyheterna

Akta dig för chefer som skriker åt sina barn

Krönika

Brukar du notera hur människor behandlar, pratar med eller pratar om, sina barn? Det kan vara en god indikation på med vilket anslag de också bemöter, eller kommer att bemöta, sina medarbetare. Föräldraskap är intimt förknippat med ledarskap. Föräldraskap ÄR i många dimensioner ledarskap. Skillnaden ligger kanske i att i föräldraskapet lägger man oftare bort […]

Digitalisering suddar ut gräns mellan arbete och familjeliv

I en ny studie som forskare vid tre svenska universitet gjort visas att den ökade användningen av digital teknik på ett grundläggande sätt påverkat organisering av arbete och i förlängningen även arbetsförhållanden i dagens arbetsliv. Utvecklingen har bidragit till att tidigare tydliga gränser mellan arbete och övrigt liv suddats ut.

5 tips till en ny chef

Med chefsrollen följer många nya uppgifter och nya utmaningar att bita i. It-företaget Flex Applications har sammanställt 5 tips till en ny chef.