nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

Utkom 4 februari 2019

Nr Vd 1 2019

Tema: Fungerande ledningsgrupp.

Inspiration: Kenneth Svenssons tankar kring tillväxt.

Affärerna: Se helheten i affärsmodellen.

Ledarskap & styrning: Sju steg för att skapa en feedbackkultur.

Verktygslådan: Planering ger måluppfyllelse.

Ägare & styrelse: Utmaningar som extern vd i ett familjeföretag.

 

Prenumerera

Köp digitalt lösnummer

Senaste nyheterna

Hållbarhet en viktig fråga

En ny rapport visar att potentiella medarbetare anser att företag och organisationer som arbetar aktivt med hållbarhet har högre attraktionskraft. Likaså är det viktigt för många verksamheter att vara etablerade i en kommun som arbetar för hållbar utveckling.

AI kan hjälpa ledare

En ny studie visar att Artificiell intelligent, AI, förstärker framgångsrika ledares färdigheter, hjälper dem att sätta bättre mål och frigöra tid. AI kan hjälpa ledare att vara just ledare.

Nytt verktyg som stöttar chefer

Prevent har tillsammans med Svenskt Näringsliv, LO och PTK tagit fram ett enkelt webbverktyg som ger tips och råd om hur man som ledare skapar en hållbar arbetsmiljö där alla trivs och känner sig delaktiga.