Vilket ansvar bär företag?

CSR I boken ”CSR och hållbart företagande”, som nu ges ut i en ny upplaga, diskuterar experter etiska riktlinjer, antikorruption, miljöfrågor och sociala frågor.


Vilket ansvar bär företag?

Begreppet Corporate Social Responsibility, CSR, har utvecklats till något som alla företag måste förhålla sig till idag.

 – Frågan är inte längre om företaget har ett ansvar, utan hur ansvaret ser ut och hur företaget kan agera på ett strategiskt sätt. Förväntningarna gäller inte endast privata företag, utan även organisationer av såväl offentlig som ideell karaktär, säger Hans De Geer, en av redaktörerna bakom boken.

Boken som används vid ett flertal svenska universitet och på chefsutbildningar har i den nya upplagan bland annat fått ett nytt kapitel om hållbarhetsredovisning och den innehåller även nya fall med aktuella exempel från verkligheten.

Den ges ut av Sanoma Utbildning och är skriven av Hans De Geer, Tommy Borglund, Susanne Sweet, Magnus Frostenson, Lin Lerpold, Sara Nordbrand, Emma Sjöström och Karolina Windell som alla är experter inom CSR-området.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.