nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

Viktigt med bra relation mellan extern vd och ägarna

I en ny doktorsavhandling vid Jönköping University visar Matthias Walkirch hur misskötta relationer mellan en extern vd och ägarna i svenska familjeföretag kan få stora konsekvenser för organisationen.

– Ägarna letar ofta efter formella kvalifikationer vid rekrytering, men det säger inget om hur vd:n fungerar i ett familjeföretag, säger Matthias Waldkirch. 

Utbudet av litteratur och forskning om arbetsplatsrelationer växer stadigt. När vd:ns roll diskuteras står ofta stora företag i fokus, men i sin doktorsavhandling riktar Matthias Waldkirch in sig på mellanstora, familjeägda företag med externa personer i vd-rollen. 

– När företaget ägs, men inte drivs av en familj, blir relationerna ofta mer känsloladdade. Många familjeföretag i Sverige kämpar med hur de ska hantera det. Jag blev nyfiken på varför vissa vd:ar blir avskedade efter ett halvår och varför vissa stannar kvar i många år, säger Matthias Waldkirch. 

I sin avhandling har Matthias Waldkirch följt en rad familjeföretag nära och genomfört intervjuer med ett antal personer i organisationerna. Han slår fast att själva grundsynen på relationsarbete är extremt viktig. 

– Relationsarbete är inget litet tillägg, utan en viktig del av arbetet. Förstår du inte det som ägare eller vd, kommer du att få problem. Jag har hört personer som har konstaterat att ”vi kommer inte överens, men det spelar ingen roll för företaget”. Det gör det visst. Forskningen visar att de anställda noterar det och i mitt arbete såg jag bland annat ett exempel där ledningen blev ignorerad av övriga företaget på grund av det. På ett annat företag sågs vd:n enbart som en budbärare av de anställda. 

Avhandlingen sätter också fokus på professionaliseringen av familjeföretag. Ibland framförs tesen att familjemedlemmar måste tas ur företaget för att professionalisering ska vara möjlig, något som Mattias Waldkirch vänder sig mot. 

– Det har inget att göra med om man är familjemedlem, utan om att man är tydlig mot vd:n om vad som krävs, hur man ska arbeta tillsammans och hur man ska etablera en relation. 

Däremot anser han att familjeföretagen ibland överprofessionaliserar i sin strävan efter att lyckas i samarbetet med en extern vd. 

– För mycket av det goda kan bli dåligt. Jag följde ett företag som gjorde allt för att lyckas, men det blev för mycket på kort tid. De byggde strukturer som var för komplicerade för ett så litet företag, de anställda förstod inte företaget och strukturerna passade inte familjen.

Läs mer: Vd:ns fyra arbetsstilar för tillväxt

Var börjar då problemen med dåliga relationer som påverkar företagets verksamhet? Oftast redan i rekryteringsarbetet när en ny vd ska tillsättas, menar Matthias Waldkirch. Dock finns det goda exempel på bra lösningar i ett tidigt skede. 

– Ägarna letar ofta efter formella kvalifikationer vid rekrytering, men det säger inget om hur vd:n kommer att fungera i ett familjeföretag. Ett företag som har varit framgångsrikt på det området bjöd in kandidater som fick arbeta med ägarfamiljen under en dag. Sen utvärderade de vem som fungerade bäst tillsammans med dem. Sist när jag pratade med det företaget jobbade vd:n kvar och alla var nöjda. 

Ett råd till den som söker vd-posten i ett familjeföretag är att relationsbyggande leder till att nya idéer och förändringar kan genomföras. En dålig relation leder till det motsatta.

– Det har jag sett i varje case i min forskning. Gör du något som inte är förankrat med familjen så åker du ut. Jobbar du däremot nära ägarna kan du driva igenom förändringar. Och till ägarna vill jag säga att de inte ska vara rädda. En person från utsidan kan brinna för företaget lika mycket som ni. Familjevärderingar behöver inte slängas ut genom fönstret bara för att ni anställer en extern vd. Investera i relationer, avslutar Mattias Waldkirch.

Fler nyheter

Fokus på värderingar kan vara läpparnas bekännelse

En ny undersökning visar att trots att majoriteten av cheferna i olika organisationer anger att värderingar är grunden i verksamhetskulturen och en av de viktigaste faktorerna när de anställer och vidareutvecklar medarbetarna hanteras oftast arbetet utan strukturerade processer eller objektiv hantering. Arbetet sker istället baserat på magkänsla, med få inslag av fakta.

Akta dig för chefer som skriker åt sina barn

Krönika

Brukar du notera hur människor behandlar, pratar med eller pratar om, sina barn? Det kan vara en god indikation på med vilket anslag de också bemöter, eller kommer att bemöta, sina medarbetare. Föräldraskap är intimt förknippat med ledarskap. Föräldraskap ÄR i många dimensioner ledarskap. Skillnaden ligger kanske i att i föräldraskapet lägger man oftare bort […]

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vd-tidningens nyhetsbrev är helt gratis. Anmäl dig här