Välj rätt i tjänstebilsdjungeln

Bränslesnål och blygsam eller flådig med flera finesser? Här är tipsen du inte kan vara utan när du ska köpa tjänstebilar till firman.

Miljöbilar rullar i allt större utsträckning på våra vägar och även i tjänstebilsparken märks en ökning av bränslesnålare bilar. En ökad klimatmedvetenhet men också ett sätt att gasa på miljöprofilen lite extra kan ses som två möjliga förklaringar. Men inte de viktigaste, enligt tjänstebilsexperten Ronny Svensson på Ynnor.

– Om vi bortser från de här flosklerna om en bättre värld och tänker på att jag är en ekonom från Lund så handlar det om att man kan få en lägre bränslekostnad och det gynnar företaget. Att miljön kommer på köpet, det är bra.

Men vad är en miljöbil? Enligt Ronny Svensson går det inte att ge ett bra svar på den frågan eftersom det i dagsläget finns hela 14 definitioner. En definition gäller för trängselskattsystemet, en annan för att få gratisparkering i kommunerna, en tredje för beräkning av miljötjänstebilens förmånsvärde och en som regeringen tagit fram som grund för vem som får del av miljöbilspremier. Och i många fall är det som definieras som miljöbil, exempelvis en etanolbil, inget annat än en bensindriven bil:

– Många av etanolbilarna körs på bensin för att det blir billigare.

Och det gäller att ha koll på vad som händer framöver. Ronny Svensson hyser inga stora förhoppningar om regeringens föreslagna supermiljöbilspremie (40 000 kronor för bilar som släpper ut maximalt 50 gram CO2/kilometer) som kan träda i kraft 2012. Priset på den typen av miljöbilar blir så pass hög att det inte lönar sig för företag. Han avråder företag från att stirra sig blinda på de rabatter som för tillfället gäller för miljöbilar. Flera i branschen har efterfrågat tydligare besked från politikerna om vad som kommer att hända med förmånsbeskattningen av tjänstebilar.

– Det som gäller för miljöbilar som tjänstebilar gäller inte efter 2011. Dessutom är en ny miljöbilsdefinition från regeringen på gång. Vi vet inte om det kommer nya stöd eller inte, det är upp till regeringen. Jag tror personligen inte att det blir några stora rabatter.

Bra för upphandling

Däremot tror Ronny Svensson att konkurrensskälet kommer väga allt tyngre i framtidens val mellan att köpa en vanlig tjänstebil och ett bränslesnålare jobbfordon. Han tror att offentlig sektor i större utsträckning kommer att ställa krav vid upphandling på en hög miljöprofil och att företag ska kunna erbjuda bränslesnåla transporter. Och en vunnen affär kan vara värt mer än det extra som en miljöbil kanske kostar.

– Tro mig, det är detta som gäller från och med nu och tre år framåt. Det handlar inte om vilken teknik man väljer utan om att få en låg bränsleförbrukning och det finns olika sätt för att nå det. Det kan också handla om hur du kör.

Vilket bränsle du väljer handlar också om var du bor. Vissa kommuner erbjuder gratis parkering för vissa bilar som de klassar som miljöbilar. Och det är stora skillnader i utbudet av tankställen för gas i olika landsändar.

Rätt signaler

Ronny Svensson arbetar delvis som konsult och hjälper företag med att hitta tjänstebilslösningar. Han har nyligen arbetat med ett stort europeiskt företag med cirka 2 000 tjänstebilar. På toppen sitter företagets vd men någon toppbil kör han inte.

– Vd:n kör en Volvo V50. Det har ett symbolvärde. Med de resultat han gör hade han kunnat köpa en bil i miljonklassen men då hade han skickat iväg helt fel signaler.

En alternativ lösning som är populär bland små och medelstora företag är att leasa tjänstebilar. Istället för att själv äga bilen hyr företaget den av ett leasingbolag som äger bilen och sköter servicen.

– Här handlar det om att fråga dig hur stor risk du vill ta. Det är nog inte många män som skulle erkänna att man inte kan det här med bilar. Många tänker ”jag fixar upphandling och service själv”. Här biter man sig ofta i tummen, man har inte tid att fixa med allt det här. Jag rekommenderar ofta professionell leasing.

Sådana lösningar har de stora bilfirmorna men det finns också renodlade leasingbolag. Prisexempel: Om företaget leasar tjänstebil brukar det hamna på cirka 85 000 kronor per år (körsträcka: cirka 3 000 mil).

– Att välja leasing eller egna bilar är en riskstyrningsfråga. Får jag en fasan i grillen så kan det kosta en hel del om företaget äger bilen, säger Ronny Svensson.

Men vad blir dyrast, tjänstebil eller att anställda har egen bil? Svaret är inte enkelt. Vad som lönar sig i längden beror på flera aspekter: hur mycket den anställda kör, hur skaderisken ser ut och hur bilarnas körmönster påverkar servicebehovet. Men det kan också handla om mer svårgripbara värden som att en tjänstebil kan göra att anställda tycker att arbetsplatsen är mer attraktiv eller att företaget får en bättre miljöprofil genom att det blir enklare att styra bränsleförbrukningen och koldioxidutsläppen, något som ger goodwill. Det beror också på hur viktigt företaget tycker att det är att alla har samma typ av bil, kanske med företagets logga på.

Om man vill gå vidare från att de anställda betalar milersättning kan man antingen ställa en bil till förfogande som inte används privat, så kallad bruksbil. Eller erbjuda en tjänstebil som får användas privat, en förmånsbil. Det brukar komma på tal om man kör mer än 500 mil per år. Men i slutänden handlar det om företagets prioriteringar, konstaterar Ronny Svensson.

– Fundera över hur mycket det ska få kosta per mil du kör i tjänst. Vad är det är värt för till exempel en säljare att komma ut och få igenom en försäljning? I ett företag som åker runt och lagar kopiatorer har i stort sett alla tjänstebil, det är för dyrt att kopiatorerna står stilla. Att erbjuda tjänstebil kan också vara ett sätt att locka till sig en fantastisk medarbetare.

Allmänt om tjänstebilar

Din tjänstebil räknas som en skattepliktig förmån om den används för privat bruk. Om arbetsgivaren dessutom tillhandahåller drivmedlet för den privata körningen ska även det skattas för. Arbetstagaren ska alltså skatta för bilens förmånsvärde medan arbetsgivaren betalar sociala avgifter på förmånsvärdet plus kostnaderna för bilen.

För att ta reda på förmånsvärdet har Skatteverket en uträkningstjänst.

Skatteregler för miljötjänstebilar:

* För elbilar, elhybridbilar och gasdrivna bilar (ej gasol) blir förmånsvärdet 60 procent av förmånsvärdet för en jämförbar bil. Nedsättning högst 16 000 kronor för ett år.

* Alkoholdrivna bilar. Förmånsvärdet får sättas ned till 80 procent av förmånsvärdet för en jämförbar bil. Högst 8 000 kronor för ett år.

* Dessutom får tjänstebilar, liksom andra miljöbilar, fem års befrielse från fordonsskatt.

Reglerna gäller endast till och med 2011.

Exempel: En miljöbil som kan drivas med etanol har ett nybilspris på 250 000 kronor. Det ger ett förmånsvärde på 41 900 kronor för 2010. Motsvarande bensin- eller dieseldrivna modell har ett nybilspris på 220 000 kronor, vilket ger ett förmånsvärde på 38 500 kronor. Arbetsgivaren får använda ett förmånsvärde på 80 procent av 38 500 kronor för miljöbilen vilket ger ett nytt värde på 30 800 kronor. Detta lägre värde används sedan som underlag för skatteavdrag och arbetsgivaravgifter och ligger till grund för den anställdas taxering. Källa: Skatteverket.

Fakta

Plus och minus med miljötjänstebil

+ Du får bättre koll på företagets bränsleförbrukning. + Vissa kommuner subventionerar parkeringsplatser för miljöbilar. + Det kan bli billigare om anställda kör mycket. + Du får en bättre miljöprofil och kan använda det i din marknadsföring. – Kan bli dyrt om de anställda inte kör så mycket som företaget har räknat med. – Det kan bli dyrt om bilen måste servas mycket. Det innebär alltid en risk att äga bilen själv. – För vissa bränsletyper kan det vara svårt att hitta tankställen, särskilt utanför storstäderna.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.