Ta tag i de jobbiga samtalen och ditt jobb blir lättare

Ledarskap Svenskarna är ett av världens mest konflikträdda och individualistiska folk vilket gör att många samtal blir otydliga och därför också utan effekt. Retorikern Serena Mon de Vienne släpper nu boken Framgångsrika samtal, utgiven av Liber, för att guida ledare och andra personer som vill förstå de små skillnaderna som avgör vilken riktning ett samtal tar.

Ta tag i de jobbiga samtalen och ditt jobb blir lättare
Ett samtal bli framgångsrikt när man upp når sitt syfte med samtalet. Foto: Adobe Stock

Samtal är ett av de viktigaste verktygen inom ledarskap och grunden i varje relation. Framgångsrika samtal ger ledare kunskap om samtalens olika delar och återkommande moment så att ledaren kan navigera i sina vardagliga dialoger. Boken varvar kommunikativa strategier, exempel, övningar och reflektioner som tillsammans stärker ledarens förmåga att leda genom samtal och skapa både högpresterande medarbetare och grupper.

– När jag idag som retoriker föreläser och utbildar ledare i samtal är det tydligt för mig hur många som tycker att det här med samtal inte sker helt intuitivt och att det är “något de bara borde kunna” – att förmågan att samtala inte alltid kommer naturligt och att det är en överraskande stor del av att vara ledare. Vad du behöver för att kunna bli framgångsrik i ditt ledarskap är att bygga ett samspel med hjälp av dina samtal – ett samspel som bygger på att dina medarbetare vet vad som gäller och samtidigt vet att du finns där, säger Serena Mon de Vienne.

Ett samtal bli framgångsrikt när man upp når sitt syfte med samtalet. Som ledare behöver man dagligen leverera beslut, ta beslut tillsammans, lyssna på medarbetarnas utmaningar samt vägleda dem genom coaching, rådgivning och feedback. Vissa dagar behöver man även reparera ett förtroende genom ett eller flera förlåt. Att veta skillnaden i upplägg för de olika samtalen och vad som behövs för att var och en av samtalstyperna ska lyckas är avgörande för att man ska bli tydlig och få kraft i sitt ledarskap. När man kan detta gäller det att träna och reflektera så att det sätter sig i ens naturliga sätt att kommunicera.

Bokens fyra delar stärker det kommunikativa ledarskapet. Den ger kunskap om:

• rollen som ledare och hur gruppen går igenom fyra faser för att bli självgående och högpresterande

• de viktigaste förmågorna vid samtal

• ledarens vanligaste och viktigaste typer av samtal

• hur man identifierar olika typer av samtal och navigerar mellan dem

Boken riktar sig till alla som har någon form av en ledarroll, eller strävar efter en.

Serena Mon de Vienne är utbildad retoriker och har tränat de mest framstående ledare, från vd:ar, officerare och politiker till avdelningschefer, projektledare och personalchefer. Hon syns återkommande i tv och tidningar som både samtalsexpert och retorikexpert samt framträder regelbundet på de stora scenerna runt om i landet.

VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.