Ta kontroll över dina beslut

Affärerna Hur gör man för att så många som möjligt av de beslut som måste tas blir bra?
Hitta en balans mellan känslor och förnuft och lär känna dig själv, är det sammanfattande svaret från hjärnforskaren Katarina Gospic.

Ta kontroll över dina beslut

Att ständigt ta mer eller mindre tuffa beslut är något varje vd brottas med. Hur gör man för att besluten ska bli så bra som möjligt? Och när ska man ta hjälp an intuition eller är det erfarenhet och fakta som gäller?

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

Ur forskaren och entreprenören Katarina Gospics perspektiv så handlar det om att förstå hur den mänskliga hjärnan fungerar och försöka ta kontroll över sitt beteende i så hög grad som det går, något som bygger på erfarenheter, övning och självkännedom.

– Vi styrs känslomässigt av vårt belönings- och rädslesystem, konstaterar Katarina Gospic. Det handlar om vår reptilhjärna där amygdalan står för rädsla och flykt, medan striatum står FÖR belöning.

Stå över impulser

Mot dessa system ställs det rationella strategiska tänkandet i frontalloben. Genom att anstränga oss kan vi ta kontrollen och stå över impulserna att fly de obehagliga eller närma sig belöningen. Hon beskriver bildligt frontalloben som ryttaren som styr och där flykt- och belöningssystemet är en skenande häst som ryttaren försöker få kontroll över.

Enligt henne är alla tre systemen helt nödvändiga och har hjälpt människan att överleva, men samtidigt gäller det som ledare att ta kontrollen över sina känslor (den skenande hästen) så att de inte får styra för mycket.

Forskaren och entreprenören Katarina Gospics tycker att man ständigt ska öva utmana sig själv när det gäller att ta beslut.

 

– Det gäller att öva och ständigt utmana sig själv, säger Katarina Gospic. Genom att öva så kan man bli bättre på att kontrollera sina känslor. Liksom att rida ofta gör dig till en bättre ryttare. Det kan som vd vara att man vågar ta de riktigt besvärliga samtalen och inte har ett undvikande beteende. Att man hoppar upp på hästen oavsett situation.

Vara aktiv

Hennes råd till den som vill vara en duktig beslutsfattare är att hela tiden vara aktiv, på tårna och i rörelse att vara medveten om sitt beteende. Är man passiv så kommer amygdalans flyktbeteende och striatums snabba belöningskickar att styra. Vidare måste man hela tiden betrakta en beslutssituation lite utifrån och fundera vad den innebär och vad beslutet har för syfte. Man har hela tiden att ta hänsyn till både det känslomässiga och till det rationella. Att vara rädd för något behöver i sig inte vara fel, bara man är medveten om det och kan förhålla sig till rädslan. Det kanske gör att man går försiktigare fram, vilket just i det specifika fallet är bra.

– Hela poängen är att det ena systemet inte är bättre än det andra, betonar Katarina Gospic. Det handlar bara om att lära känna sig själv och sina beteenden.

Felaktigt antagande

Hon tycker också att det är ett felaktigt antagande om en vd eller chef anser att vi är helt rationella. Bara att tro det är en allvarlig fälla. Självinsikt och en ödmjuk dialog med sig själv är nödvändigt om man ska vara en bra beslutsfattare.

Hur ser hon då på förhållande mellan intuition och det rationella. Det pågår ju en diskussion hur mycket intuitionen spelare in och ska spela in i ett beslut. Och vad som är erfarenheter och vad som är intuition? Undersökningar har också visat att exempelvis amerikanska vd:ar i högre grad än europeiska vd:ar använder sin intuition vid svåra beslut.

– Vi måste lära oss lyssna på olika saker vid olika tillfällen, konstaterar Katarina Gospic. Ibland är det rationella saker och siffror och vad som står i ett cv. Ibland handlar det mer om att lyssna på intuitionen och våga lyssna till magkänslan. Den får vi inte rationalisera bort.

Intuition viktig

Hon är noga att inte nedvärdera det vi kallar magkänsla eller intuition, utan menar att intuitionen består av vad hon kallar ”mage”, ”minne” och ”mål” och att dessa tillsammans ger ett mycket bra beslutsunderlag. ”Magen” handlar om vi får signaler från kroppen bland annat via andning och hjärta genom att vi reagerar på något. ”Minne” är all den erfarenhet som vi har som läggs in i det intuitiva och slutligen ”mål” som är det faktum att i vår hjärna söker exempelvis de bästa medarbetarna och att något säger att i ett specifikt fall så räcker en person inte till.

– Vi har inom forskningen sett att de mest framgångsrika människorna är de som lyssnar både på sina känslor och samtidigt försöker vara rationella, säger Katarina Gospic. Om man bara försöker vara rationell så blir det inte heller optimalt.

Lyssna på känslor

Självklart har träning, som berörts, och erfarenhet mycket att göra med om man kan lyssna mer på sina känslor och ändå ha ett rationellt beteende. Erfarenhet är ju att skapa minnen och att lära sig vilka system man ska använda. Det är ändå väldigt viktigt att inte bli en slav under primitiva känslor utan att kunna styra sitt beteende i rätt riktning.

Den första konflikt man som chef måste hantera är alltid jobbigast, avslutar Katarina Gospic. Men fortsätter man att utmana sig själv så kommer konfliktlösningen gå allt bättre. Men undviker man konfrontationer för att man är för rädd och inte har självinsikt att se på sitt beteende så kommer man att ta sämre beslut.

Tips för att ta rätt beslut:

1. När en situation uppstår som kräver beslut så måste man nysta i den och se rationellt och faktamässigt på den, men även ta reda på vad man känner inför beslutet.

2. Ifall det är ett jobbigt beslut som man gärna vill springa ifrån, så försök resonera fram till andra alternativ och försöka förstå vad det är som triggar ditt flyktbeteende.

3. Man kommer långt genom att använda sin hjärna och ha mod trots att det känns jobbigt att ta tag i en situation.

Varför fungerar intuition

1. Känslan består av en rad olika signaler från kroppen som hjälper hjärnan på ett omedvetet sätt.

2. En del av känslan som uppstår bygger på tidigare erfarenheter och minnen. Omedvetet drar hjärnan slutsatser utifrån detta.

3. Rena magkänslan består också av andra kroppssignaler som exempelvis hjärtfrekvens och andningsmönster, vilket innebär påverkan av något slag.

4. Då du har ett mål med ett beslut vägs ofta detta också in i det intuitiva.

 

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.