Strategiarbete del 1: Kartläggning skapar många fördelar

Strategiskolan Att lägga ner ordentligt med arbete på analys och kartläggning innan en nysatsning, betalar sig ofta snabbt tillbaka. Ändå är det många vd:ar i mindre och medelstora som slarvar med det analytiska strategiarbetet enligt affärsutvecklingskonsulten Jonas Ulander.

Strategiarbete del 1: Kartläggning skapar många fördelar

Affärslivet ute bland de små och medelstora företagen, präglas liksom resten av näringslivet, av ett allt högre tempo och ett informationsöverflöd. Som vd har man alltid känslan av att det gäller att hänga med för att inte bli utkonkurrerad. Därför är man ofta pigg på att snabbt utveckla nya produkter eller ge sig på nya satsningar. Men här går det inte sällan för snabbt, enligt Jonas Ulander, som driver sin konsultverksamhet i Örnsköldsvik i det egna företaget JUAB – Tillväxtstudion, och hjälper företag med deras tillväxtresor. Han har själv en bakgrund både i försäljningsledet och i ledande befattningar i olika företag.

– Om man går på en satsning direkt operativt saknar man ofta strategisk höjd, konstaterar Jonas Ulander. Att inte ha genomfört ett medvetet strategival blir ofta dyrt och då tar resan till lönsamhet betydligt längre tid.

Eget koncept

För att hjälpa företag och deras vd:ar att verkligen lyckas med sin tillväxtresa har han utvecklat ett koncept som bygger på forskning och erfarenheter. Den bryts ner i tre faser som egentligen kan ses som svar på frågorna vad, hur och vem. ”Vad” handlar om själva strategin, ”hur” om den operativa strategin eller själva taktiken och ”vem ”om det operativa genomförandet.

Att välja strategi är egentligen ganska enkelt, enligt Jonas Ulander. Man har helt enkelt en idé om vad man vill göra. Men att sedan välja arbetssätt är svårare. Om man exempelvis vill nå fler kunder, det vill säga göra samma sak men nå en större geografisk marknad kanske det handlar om att göra ordentliga undersökningar och analyser över konkurrenterna och skapa en positioneringsstrategi. Det gäller att komma fram till rätt erbjudande och att minimera risker att man inte når fram med det eller att ingen nappar på det och köper.

– Det finns många fällor på vägen. En är att man just hoppar över analysfasen och exempelvis missar saker som konkurrenternas prissättning, konstaterar Jonas Ulander. Man kan drabbas av många överraskningar om man chansar.

Få med sig personalen

En ytterligare utmaning är att få med sig personalen och att det finns för stor brist på engagemang när man vill göra något nytt och söka en ny marknad. Att inte ha rätt lag på banan är ofta en nödvändig förutsättning för att lyckas med en tillväxtstrategi.

– Allt börjar i ledarskapet och i ledningsgruppen, säger Jonas Ulander. Om inte ledningsgruppen är motiverad och har en samsyn så går det inte.

Förutom ett tydligt ledarskap så förespråkar han därför just en långsiktig strategi med tydliga delsteg. Just tydligheten och noggrannheten är det som borgar för att man ska bli framgångsrik. Själv jobbar han med 15 delsteg under de tre faserna, vad, hur och vem. Och han pratar om tidsintervallet ett till tre år för att en ny strategi ska verka fullt ut. I hur-steget gäller det också att vara lyssnande på marknaden och hur den utvecklas och vem-steget kräver som sagt ett riktigt tydligt och ödmjukt ledarskap.

– Min kvalificerade gissning är att fyra av fem företag som gör ett systematiskt strategiarbete kopplade till sin tillväxtresa lyckas, medan siffran när man går på chans är att kanske en av tio lyckas, avslutar Jonas Ulander. Det är en uppskattning som jag baserar på de kanske 200 företag jag arbetat med under de senaste tio åren.

Tillväxtresans tre faser

Vad – En väl avvägd strategi måste finnas.

Hur – Ett ramverk måste finnas för vilken taktik som ska användas för att ligga i framkant på marknaden.

Vem – En operativ fas där de ansvariga måste genomföra strategi och ramverk.

Det här är den första och mer övergripande delen i vår serie om strategiarbete för tillväxt på totalt fyra artiklar. Nästa del handlar om hur man bestämmer om vad som ska göras.

Strategiskolan del 1

Strategiarbete för tillväxt

Detta är den andra av fyra delar om strategiarbete för tillväxt.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.