Så mycket kan hybridarbete minska företagens utsläpp

Miljö Med ökat distansarbete kan företagens utsläpp minska betydligt. Det visar ny forskning som bland annat pekar på utsläppsminskningar med lokala kontorsplatser.

Så mycket kan hybridarbete minska företagens utsläpp
Distansarbete minskar utsläppen. Foto: Adobe Stock

I undersökningen, som är utförd av International Workplace Group i samarbete med teknikkonsultföretaget Arup, analyseras potentiella utsläppsminskningar i sex olika städer i USA och Storbritannien – London, Los Angeles, New York City, Atlanta, Manchester och Glasgow.

Undersökningen fokuserade på hur mindre resande, arbete närmare hemmet och användning av lokala delade arbetsplatser kan minska utsläppen jämfört med den traditionella femdagarspendlingen.

Atlanta hade enligt undersökningen potential att minska transport- och kontorsutsläpp med hela 90 procent, följt av Los Angeles och New York. Glasgow i Storbritannien kunde enligt undersökningen minska utsläppen med 80 procent, följt av Manchester som ansågs kunna minska utsläppen med 74 procent och London med 49 procent. Utsläppsminskningarna i städer som London kan enligt undersökningen ske genom att använda en mix av stadskontor och lokala arbetsplatser.

Lokala arbetsplatser har lägre utsläpp

I USA är transportutsläppen per person 2,5 gånger högre än i Storbritannien på grund av större och mindre bränsleeffektiva fordon samt mindre användning av kollektivtrafik. Därmed finns det enligt undersökningen en högre potential för utsläppsminskningar. Dessutom visar undersökningen att lokala arbetsplatser har lägre utsläpp per kvadratmeter golvyta än centrala huvudkontor eftersom de har högre utnyttjandegrad.

– Femdagarspendling till stadskärnorna har störst koldioxidavtryck av alla arbetsmodeller. Genom att spendera mindre tid i, eller på resa till, stadskärnorna kan vi minska utsläppen från både byggnader och fordon. Genom att erbjuda valmöjligheter för att arbeta närmare hemmet kan vi minska en arbetares koldioxidutsläpp med 70 procent. De flesta företag har möjlighet att göra detta redan idag, säger Mark Dixon, vd på IWG, i en kommentar.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.