Prisas för jobb med arbetsmiljö i projektform

Arbetsmiljö Caroline Ekblom, ekonomi- och HR-chef på företaget AA Logistik i Västerås, har fått Prevents arbetsmiljöstipendium. Hennes recept är att jobba med arbetsmiljöfrågor i projektform.

Prisas för jobb med arbetsmiljö i projektform

Caroline Ekblom har arbetat som ekonomi- och HR-chef på AA Logistik i Västerås sedan 2012. Företaget arbetar brett med arbetsmiljöfrågorna.

– Vi har till exempel tagit fram ett nytt intranät som bland annat innehåller ett system som ska göra det enkelt att lämna in avvikelser, ett kemikalieregister och protokoll från skyddsronder som alla kan gå in och läsa, säger Caroline Ekblom.

Det har blivit många olika projekt under åren som handlat om allt från introduktion av nya medarbetare till arbetsmiljön i förarhytterna.

– Om vi märker att det finns ett område där det är saker som behöver åtgärdas så startar vi ett projekt. Det är ett arbetssätt som är strukturerat och fungerar bra. Att titta på vilka styrkor och svagheter vi har på området. I projektet tar vi sedan fram en handlingsplan och efteråt har vi uppföljningsmöten för att hålla frågorna vid liv, berättar Caroline Ekblom.

Ett aktuellt projekt med en bredare ansats är ”Bäst på arbetsmiljö” där man tagit hjälp av en arbetsmiljöexpert från Transportgruppen för att få tips och nya idéer.

– Det handlar om att ta reda på vad vi kan bli bättre på när det gäller arbetsmiljöarbetet. Med projektet vill vi också skicka ut signaler att vi vill satsa på arbetsmiljöfrågorna, säger Caroline Ekblom.

För att arbetsmiljöfrågorna ska bli en del av det löpande arbetet krävs en engagerad ledning och utbildade chefer. Men det är också viktigt att medarbetarna känner sig engagerade.

På AA Logistik driver man ett löpande arbete med skyddsronder och ledningsgruppsmöten där frågorna diskuteras. Det har också skapats en grupp som lyfter de organisatoriska och psykosociala arbetsmiljöfrågorna.

– Arbetsmiljö är så många olika saker, och arbetsmiljöfrågorna måste genomsyra och integreras i alla verksamheter. Jag tycker att vi har kommit en bra bit på väg men det finns fortfarande saker att jobba på, berättar Caroline Ekblom.

Arbetsmiljöstipendiet delas ut varje år till eldsjälar som arbetat aktivt för att utveckla och förbättra arbetsmiljön. Årets stipendium delar Caroline Ekblom med Britt-Marie Söderberg, ambulansförare och huvudskyddsombud på Premedic Östergötland AB i Finspång.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.