Omtyckt eller inte?

Ökad produktivitet och fler långtidsfriska. Med chefsverktyget CMS, Competence Management Scoring, kan du som vd få hjälp att attrahera, utveckla och behålla medarbetare som trivs med både dig och jobbet.

Enligt en färsk avhandling från Karolinska institutet finns det en tydligt samband mellan hur de anställda uppfattar chefen och hur de själva mår, oavsett bransch och arbetsuppgifter. Medan ett dåligt ledarskap leder till fler sjukdagar, ger en inspirerande chef friskare personal.

Men trots de bästa intentioner kan det ibland vara svårt att finna tid för samtliga anställda. Verktyget CMS är utvecklat för att stödja dig som företagsledare i att lyckas se, höra och bekräfta dina medarbetare.

– All personal behöver beröm – eller kritik om det är berättigat. Men har man fler än tio anställda är det som vd mycket svårt att hinna ge var och en den respons han eller hon förtjänar. Competence Management Scoring underlättar den uppgiften avsevärt, förklarar upphovsmannen Hans Sogell.

Löpande betygssystem

Mjukvaran gör det möjligt för dig som vd att både sätta upp en specifik målbild för var och en och därefter följa upp resultatet. Allt enligt fyra prestationskriterier.

1. Vilka ekonomiskt mätbara resultat som uppnåtts.

2. Graden av affärsmässighet.

3. Samarbetsförmåga.

4. Sakkunskap.

Det hela börjar med att varje person tilldelas ett mål i kronor och ören. Därefter väger du in kundernas affärsmässiga uppfattning om den anställde, förmåga till teamwork med övriga gruppen och den individuella kunskapsnivån.

Exakt hur bra den anställde skött sig i förhållande till de satta målen bedöms kontinuerligt på en skala från 1–5, där 1 är dåligt och 5 är lysande. Resultaten redovisas sedan på två olika skärmbilder. Den ena visar aktuell värdering och den andra det samlade betyget från månad till månad (eller vanligtvis kvartal till kvartal). Båda kan fungera som underlag vid exempelvis bonussättning eller medarbetarsamtal.

Kväv problem i sin linda

Att på det här viset ständigt betygsättas för sina prestationer kan tyckas tufft och stressande i sig. Men enligt Hans Sogell är det precis tvärtom. Dels anser han att CMS hjälper till att starta den egna motorn hos medarbetaren.

– Får man beröm blir det en drivkraft att fortsätta i samma goda anda. Positiva ord kan man leva på länge! Får man istället kritik blir man också varse varför och slipper gå och fundera över orsaken till att man kört fast. Något som i sin tur gör det lättare att komma vidare.

Han menar att du som chef måste ges möjlighet att skönja problem och ta itu med dem i ett tidigt skede. Då systemet erbjuder en tydlig överblick ser du snabbt om någon av dina anställda plötsligt börjar prestera sämre och riskerar att hamna i en negativ spiral.

– Människor vill i grunden vara behövda, känna sig omtyckta och kompetenta. Här är fastställda mål och utvärderingar av hur man lyckas nå dem A och O. Annars vet de anställda varken ut eller in. Sådan ovisshet leder inte bara till ineffektivitet och misstrivsel, utan är dessutom det största skälet till psykosomatiska sjukdomar såsom utbrändhet, menar han.

Svart på vitt

Utgångspunkten för CMS är att man som anställd blir mer engagerad i sitt arbete om man kan påverka sin situation. Får man dessutom belöningar i form av exempelvis bonus, bättre betyg och/eller erkänsla för sina insatser ökar engagemanget ytterligare.

– Det enda sättet för dig som chef att vinna dina anställdas förtroende är att kontinuerligt utveckla varje medarbetare och att vara tydlig. Genom CMS får båda parter svart på vitt vad man faktiskt åstadkommer inom organisationen, säger Hans Sogell.

Enligt honom är människan den absolut viktigaste delen i all affärsutveckling. Därför är det centralt att försöka ta vara på individuella kompetenser. Liksom att väga in personalens åsikter och önskemål.

– Här finns stora vinster att göra. För varje procent som du kan utnyttja dina medarbetares kunskaper så ökar resultatet till det dubbla. Du som vd blir mer omtyckt av dina anställda, folk tycker att det är kul att gå till jobbet och sjukdagarna sjunker under genomsnittet. En synergi som i sin tur ger bättre lönsamhet. Det hela är egentligen enkel matematik; bägge parter måste sträva åt samma håll och känna sig som vinnare för att få till en hållbar relation, förklarar Hans Sogell.

Fakta

Idealchefens främsta egenskaper

1. Tydlighet 53 procent

2. Lyhördhet 49 procent

3. Närvarande 43 procent

* Detta visar en undersökning utförd av Novus på uppdrag av TCO där 1 189 fackligt aktiva fått rangordna vad som kännetecknar den idealiska chefen.


Fakta

Bakgrund

Metoden och mjukvaran CMS™ är utvecklad år 2000 av Hans Sogell, organisations- och managementkonsult på företaget Människokraft. Han har jobbat som rådgivare inom marknadsföring, personal- och verksamhetsutveckling i över trettio år.
Idén att skapa ett performance management-verktyg som regelbundet mäter kompetensnivån hos varje medarbetare fick han genom sin erfarenhet av outplacement; att hjälpa människor som misstrivs eller är övertaliga på en arbetsplats att hitta en anställning där de fungerar.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.