Nytt verktyg för innovation av affärsmodeller

Affärsmodeller Affärsmodeller blir både mer begripliga och lättare att implementera om alla berörda medarbetare involveras i utvecklingsprocessen. För att stötta företag i arbetet med att ta fram nya affärsmodeller med fokus på hållbarhet har en forskargrupp vid Lunds universitet tagit fram ett nytt praktiskt verktyg.

Nytt verktyg för innovation av affärsmodeller
Nya affärsmodeller blir lättare att implementera om fler involveras. Foto: Stock Adobe.

Det nya verktyget – Modellbaserad facilitering – har tagits fram inom ramen för projektet ”Nya affärsmodeller i omställningen mot ett förnybart och hållbart samhälle” som finansierats av Göteborgs Energis stiftelse för forskning och utveckling.

För att företag ska kunna minska sin klimatpåverkan behövs innovativa och bra affärsmodeller, menar Kajsa Ahlgren Ode, postdoktor i Innovationsteknik vid Lunds universitet, som tillsammans med en forskargrupp står bakom verktyget.

– För energibolag innebär denna omstöpning av deras roll i energisystemet ett behov av att utveckla nya affärsmodeller med fokus på hållbarhet, säger hon.

Användbart i flera branscher

Det nya verktyget har också med framgång testats på ett par energibolag. Men därmed inte sagt att det enbart kan användas inom energibranschen.

Kajsa Ahlgren Ode, postdoktor, Lunds universitet.
Kajsa Ahlgren Ode, postdoktor, Lunds universitet. Kajsa Ahlgren Ode, postdoktor, Lunds universitet.

– Det är ett neutralt verktyg som är applicerbart inom de flesta branscher. I utvecklingsarbetet har vi även intervjuat företrädare för bolag inom bland annat detaljhandel och tillverkningsindustri som förhoppningsvis kan använda samma metodik för att utveckla banbrytande, lönsamma och hållbara affärsmodeller, förklarar Kajsa Ahlgren Ode.

Vidgar perspektiven

Verktyget är tänkt att användas i en kollektiv utvecklingsprocess och underlätta för medarbetarna att vidga perspektiven, både individuellt och tillsammans, genom att synliggöra sina tankar för varandra.

Det görs genom att rita upp allas bidrag på en så kallad kausal karta som visar på orsak och verkan mellan de olika delar som successivt växer fram. Både kartmodellen och de diskussioner som uppstår inom gruppen bidrar till en ökad förståelse av affärsmodellen och när den blir mer begriplig blir den också lättare att utvärdera och arbeta vidare med.

– På så sätt involveras fler medarbetare i alla skeden av affärsmodellens utveckling, vilket också påverkar möjligheten att i slutändan implementera modellen i verksamheten, säger Kajsa Ahlgren Ode.

Involvera flera företag

Den här kartläggningstekniken har tidigare använts för att utveckla nya strategier. Men med insikter från flera olika branscher har forskarna nu anpassat tekniken för innovation av affärsmodeller.

– Vårt verktyg kan vara en väg framåt för företag att utveckla hållbara affärsmodeller, säger Kajsa Ahlgren Ode.

Forskargruppen kommer nu gå vidare med att vidareutveckla kartmetoden. Bland annat ska man undersöka om verktyget även kan bidra till en ökad förståelse av affärsmodeller som inte bara involverar ett kollektiv av medarbetare, utan även flera företag med olika perspektiv på samma affär.

– En utmaning är att utveckla affärsmodeller för exempelvis vätgas eftersom de modellerna involverar flera olika företag från olika branscher, säger Kajsa Ahlgren Ode.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.