nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

Helena Källerman
Helena Källerman är själv erfaren vd och har tagit fram en modell för hur du lyckas i den rollen. FOTO: Anders J Larsson

Sju steg förtydligar vd:s vardag

Helena Källerman började skriva för att få distans till jobbet som vd. Nu har texterna blivit boken ”Uppdrag mellanchef” som ska hjälpa chefer och vd:ar att snabbt komma in i jobbet och att lägga energin på rätt saker.

Helena Källerman avgick nyligen som vd inom Sweco-koncernen och har under åtta år skrivit dagbok om sitt arbete som chef på olika nivåer i flera företag. Det blev underlag när hon beslutade sig för att skriva en bok.

Boken blandar Helena Källermans egna erfarenheter med intervjuer med nio andra personer på ledande poster – vd:ar, en gruppchef, en IT-direktör med flera.

Omslag Uppdrag mellanchef

Boken blandar Helena Källermans egna erfarenheter med intervjuer med nio andra chefer.

Tanken är att handfast skriva om ledarskap utifrån att själv vara mitt i det. Att svara på frågan ”Vad gör du på dagarna som chef?”

– Jag ville dra undan slöjan och skriva om vad chefskap handlar om och ta bort den felaktiga bilden att man sitter och funderar och fattar beslut, säger Helena Källerman.

Operativ och strategisk

Till mellanchefer räknar Helena Källerman alla som har chefer under sig som rapporterar till dem och som själva rapporterar till någon – från andra linjens chefer och upp till vd, som ju rapporterar till en styrelse.

Hon tycker att rollen är väldigt spännande.

– Man kan vara både operativ och strategisk och jag tycker att det är roligt att röra mig där, att både förstå verksamheten och att vara strategisk själv och hjälpa andra att göra rätt prioriteringar.

Helena Källerman har tagit fram en modell i sju steg som hjälper chefer och vd:ar att snabbt komma in arbetet – vad som behöver prioriteras och på vilka områden man bara har att gilla läget, eftersom de inte går att påverka.

Hon vänder sig både till dem som är nya på sin post, dem som är erfarna men fått en ny ledarroll med nya förutsättningar samt chefer och vd:ar mitt i sitt uppdrag, som kan få syn på saker i sin vardag som de kanske är frustrerade över.

Så vilka är de sju stegen att jobba med?

– Först handlar det om uppdraget. Om man inte fått ett tydligt uppdrag behöver man själv skriva ner det och få ok på det. Jag ska göra det här, vad innebär det? Att lägga ner verksamhet, växla spår, få upp medarbetarnöjdheten, berättar Helena Källerman.

Det gäller också att veta vilken organisationsstruktur man jobbar i – är det en matrisorganisation, en decentraliserad eller centraliserad organisation etcetera – det påverkar vad du har för befogenheter och hur du kan arbeta för att lyckas med det du ska göra.

Intressenterna, de du har runt dig, är nästa steg. Vad förväntar de sig av dig?

Kulturen och strategin – vilken kultur finns, vilken kultur vill du skapa och hur tar du dig dit?

Möten är det du gör

Boken innehåller också mycket om kommunikation och information, som Helena Källerman menar är 98 procent av vd:s arbete.

– Man sitter sällan på sin kammare utan tar in vad andra tycker eller kommunicerar ut genom möten. Många upplever att det blir fler möten ju högre de kommer och att det är mindre tid ”att göra”. Men möten och kommunikation är det du gör. Du producerar mindre och mindre ju högre du kommer – det kan vara lättande att höra det för det tar bort stressen att göra.

De två sista stegen handlar om struktur – som måste finnas men som inte får vara så omfattande att den dödar kreativiteten – och att ta kommandot – att äga sin vardag och lägga energin på det som går att påverka och lämna det som inte går att påverka.

Fördel att gilla människor

Mitt bland de sju punkterna finns det som Helena Källerman menar är det grundläggande budskapet:

– Det är en fördel om man gillar människor, om man är intresserad av vad de har för drivkrafter och förstår varför de går till jobbet varje morgon. Det handlar inte bara om medarbetare utan också om kunder och andra.

Både introverta och extroverta passar som vd, det viktiga är att ställa många frågor och att lyssna.

– Om man inte är intresserad av människor utan av strategi och teknik fungerar det ändå men det blir lite ansträngande att tillbringa så mycket tid med människor när man hellre vill sitta i ett hörn och hitta lösningar. Då är det inte så roligt att vara vd. Gillar man människor blir vardagen lättare, säger Helena Källerman.

Boken kommer ut den 24 augusti på Liber förlag.

Etiketter:

Fler nyheter

Vd-brevet vanligast vid ID-kapningar

En ny undersökning visar att 45 procent av svenska företag med upp till 250 anställda har drabbats av eller utsatts för ett försök till en ID-kapning och hela 30 procent under det senaste året. Vd-brevet är det vanligaste sättet.

300 anmälda till Vd-dagen

En verklig rivstart. Intresset för Vd-tidningens nya konferens Vd-dagen som hålls på Grand Hotel den 1 oktober är mycket stort. Hittills har 300 personer anmält sitt deltagande. Det är nästan en fördubbling jämfört med förra året då konferensen hölls för första gången.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vd-tidningens nyhetsbrev är helt gratis. Anmäl dig här