Män diskrimineras när de söker kvinnodominerade jobb

Diskriminering Kvinnor som söker sig till mansdominerade yrken har en god chans att få sin ansökan rättvist bedömd. Värre är det för männen som söker sig till ”kvinnoyrken”.

Män diskrimineras när de söker kvinnodominerade jobb
För män som sökte sig till kvinnodominerade yrken såg vi en tydlig diskriminering. Bild Adobe Stock.

Det visar en ny studie av forskare vid Linköpings universitet och University of California, Irvine. Forskarna skickade fiktiva ansökningar till arbetsgivare som sökte personal i olika yrken där det ena könet är dominerande.

– För männen som sökte sig till kvinnodominerade yrken såg vi en tydlig diskriminering, säger Mark Granberg, doktorand i nationalekonomi vid Linköpings universitet.

Allra tydligast såg forskarna detta på hur arbetsgivarna hanterade ansökningar till anställning som lokalvårdare. Totalt skickade forskarna ut 3 200 fiktiva ansökningar till arbetsgivare på olika håll i Sverige. Sedan noterade de vad män respektive kvinnor fick – eller inte alls fick – som svar på ansökningarna.

– Vi blev nog lite förvånade över att diskrimineringen var så tydlig, fortsätter Mark Granberg. Den var inte oväntad, den stämmer med tidigare forskning, men att det var en så avsevärd diskriminering hade vi nog inte riktigt väntat oss.

Mark Granberg, doktorand i nationalekonomi vid Linköpings universitet.
Mark Granberg, doktorand i nationalekonomi vid Linköpings universitet. Mark Granberg, doktorand i nationalekonomi vid Linköpings universitet.

Den här typen av korrespondenstest, som forskningsmetoden kallas, kan av naturliga skäl bara fånga upp det första steget i anställningsprocessen – vem som över huvud taget kommer i fråga för ett arbete.

– Det är klart att det skulle vararoligt intressant att gå vidare och studera hur det ser ut bland dem som har en anställning, och hur det ser ut med möjligheter till avancemang, till exempel, för det kön som är i minoritet. Men det är en forskning som kräver andra metoder och det är ju inte heller så lätt att få komma in och göra sådana studier hos arbetsgivare, säger Mark Granberg.

”Kvinnliga” yrken som ingick i studien var lokalvårdare, undersjuksköterska, barnskötare och förskollärare. Bland de mansdominerade yrkena fanns fordonsmekaniker, lastbilschaufför, IT-utvecklare och lagerarbetare.

Läs hela artikeln om studien

 

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.