Lucka 23: Sofia Götmar-Blomstedt

Vd-kalendern Vi närmar oss julafton, en dag som för många handlar om gemenskap. Och vilket ämne kan väl vara mer passande att ge ett råd om i en sådan tid än om relationer? PwC Sveriges vd Sofia Götmar-Blomstedt blickar tillbaka på sin vd-resa och delar med sig av sina tankar om detta.

Lucka 23: Sofia Götmar-Blomstedt

Starka relationer är förstås inget som julen har ensamrätt på. Ett starkt och tryggt nätverk och en stark kultur i organisationen måste du bygga på varje dag, tipsar Sofia Götmar-Blomstedt.

Foto: PwC
Foto: PwC

– Om jag fick ge ett råd till andra vd:ar, om som också präglat min egen resa, så skulle det vara att sträva efter att bygga starka relationer och nätverk, både inom och utanför den egna organisationen. Samt att hela tiden vara öppen för olika perspektiv och att lära sig av andra.

Jag tror starkt på att skapa en företagskultur som bygger på förtroende och där beslut delegeras. Det ger organisationen mer kraft att driva innovation och ta till sig ny kunskap, något som är mer värdefullt än någonsin. Dessutom gör det organisationen och enskilda individer mindre sårbara för oväntade händelser.

Genom att delegera får jag som vd utrymme för att möta våra medarbetare och bidra till att skapa ett hållbart arbetsliv, att driva strategiska frågor och inte minst att stärka våra kundrelationer. Även som vd för PwC är jag fortfarande aktiv som revisor. Jag är djupt engagerad i arbetet med våra kunder och det ger mig också möjligheten att arbeta nära våra medarbetare där jag kan stötta, inspirera och bidra i deras utveckling. 

Jag vet att det inte är enkelt, men man måste börja någonstans. Förtroende är nyckeln.

PwC gör varje år en global undersökning av vd:ars syn på rådande utmaningar. Läs en lång intervju med Sofia Götmar-Blomstedt där hon redogör för resultaten som presenterades 2023 här .

Och här hittar du alla råden i Vd-kalendern 2023, samlade på ett ställe.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.