Logotyp med tydlig bild effektivast

Varumärke En logotyp ska inte kräva slutledningar eller gissningar, den är mest effektiv om den direkt ger en bild av vad företaget sysslar med, i alla fall om företaget inte är så etablerat. Detta enligt en aktuell studie som publicerats i Harvard Business Review.

Logotyp med tydlig bild effektivast

Att utforma en logotyp kan vara en omständlig kreativ process som också innefattar en hel del strategiska ställningstaganden. Hur loggan ska se ut för att göra mest nytta är inte alltid självklart, och det finns ofta många åsikter att ta hänsyn till.

Ibland går det att luta sig mot vetenskapen. I en aktuell studie jämförde forskarna beskrivande logotyper med icke-beskrivande, och kom fram till att de beskrivande fungerade bäst.

Beskrivande logga bäst

Forskarna analyserade 600 logotypers utformning och jämförde dem med värderingen av varumärket. Till typexemplen på beskrivande loggor räknas Burger Kings, som innehåller en bild på en hamburgare. Icke-beskrivande är McDonald´s, med sitt M.

En direkt avbildande design var alltså bättre än en mer avskalad. Fördelarna, enligt analysen, är att konsumenterna lättare förstår vad företaget med den beskrivande loggan arbetar med, men också att varumärket framstår som mer autentiskt och ”likable”, vilket påverkar försäljningen i positiv riktning.

Rätt logotype kan göra mycket nytta, konstaterar forskarna; öka kundernas intresse, påverka investerarbeslut och fylla varumärket med innehåll. Det finns exempel både på företag som går mot att göra sin logotype mer beskrivande och de som väljer att bli mindre beskrivande.

Viktigast för oetablerade

Att jämföra just Burger King med McDonald´s enbart utifrån denna aspekt kan halta lite, eftersom företaget med den effektivare logotypen är betydligt mindre.

Forskarna fördjupar sin analys genom att konstatera att slutsatserna kan förfinas. Beskrivande logotyper var visserligen generellt bättre, men inte alls lika mycket bättre för inarbetade varumärken än mindre inarbetade. Alltså är det viktigare för företag som ska etablera sig på marknaden att skapa visuell igenkänning i loggan, än för dem som redan har en stark marknadsposition.

Beskrivande logotyper är dessutom inte alls att rekommendera om man sysslar med någonting som ger obehagliga eller sorgliga associationer.

Forskarna bakom studien är Jonathan Luffarelli, Mudra Mukesh och Ammara Mahmood. Deras rön har publicerats i Harvard Business Review.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.