Lista: 5 tips för att komma i gång med social hållbarhet

Hållbarhet Begreppet social hållbarhet sträcker sig över en bred skala. För företag kan det vara en utmaning att hitta rätt utgångspunkt, men här är fem steg för att komma i gång.

Lista: 5 tips för att komma i gång med social hållbarhet
Engagerade medarbetare är en nyckel till framgång. Foto: Adobe Stock

Forskning visar att företag som aktivt arbetar med social hållbarhet har lättare att rekrytera och behålla personal, uppfattas som mer ansvarsfulla av kunder och investerare, samt visar ökad innovationsförmåga.

Begreppet social hållbarhet handlar främst om välbefinnande, rättvisa, makt, rättigheter och individens behov. För att stödja företag som vill komma igång med social hållbarhet har Samhall publicerat en guide med fem tips.

1. Identifiera relevanta sociala hållbarhetsfrågor

Vilka sociala hållbarhetsfrågor är relevanta för det specifika företaget? Utgå både från risker och möjligheter. Det kan vara frågor som är betydelsefulla för de egna anställda, människor i leverantörskedjan, samhällen där företaget verkar, eller hur företagets produkter och tjänster påverkar kunder och användare. Frågorna kan omfatta rättvisa arbetsvillkor, mångfald och inkludering, respekt för mänskliga rättigheter, arbetsmiljö och säkerhet, och engagemang i samhället.

2. Definiera konkreta mål och utveckla strategier för att nå dem

Målen bör vara konkreta, mätbara och relevanta för företagets verksamhet. För att sätta relevanta mål är det ofta nödvändigt att samla in data. Det är därför viktigt att granska tillgängligt faktaunderlag och statistik och komplettera det vid behov. Som en initial åtgärd kan man ofta dra nytta av befintliga verktyg, till exempel medarbetarundersökningar eller liknande resurser.

3. Engagera medarbetarna

För att säkerställa framgång är det av stor vikt att involvera både medarbetare och andra intressenter i det sociala hållbarhetsarbetet. Det kan innebära att inrätta en intern arbetsgrupp med fokus på social hållbarhet och att uppmuntra personalen att bidra med förslag och idéer. Det handlar även om att erbjuda utbildning till medarbetare om sociala hållbarhetsfrågor, inkludera intressenter i beslutsprocessen och samarbeta med partners för att gemensamt nå uppsatta mål.

4. Planera genomförandet

För att uppnå målen bör företaget skapa en handlingsplan med ansvarsfördelning inom organisationen. Det är viktigt att rapportera företagets sociala hållbarhetsinsatser både internt och externt för ökad transparens och förtroende. Använd standarder som Global Compact, GRI eller SASB som referens och notera att EU planerar ny lagstiftning för hållbarhetsrapportering.

5. Följ upp arbetet

Var uthålliga och fortsätt utveckla och förbättra företagets sociala hållbarhetsarbete över tid. Det är en process som kräver kontinuerlig utvärdering och uppföljning av resultatet för att säkerställa att företaget lever upp till sina mål och bidrar till en mer hållbar framtid.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.