Ledighet lockar mer än jobbet

Pensionen Höjning av pensionsåldern för allmän pension till 67 år är en åtgärd för att hantera de ekonomiska utmaningarna för pensionssystemet. Men hur många av dagens äldre är egentligen intresserade av att arbeta längre än till 65 år?

Ledighet lockar mer än jobbet
Trifa Chireh

– Resultatet av vår undersökning visar tydligt att vi gärna avstår några tusenlappar i månaden för att slippa arbeta två extra år, säger Trifa Chireh, pensionsekonom på Länsförsäkringar.

Länsförsäkringars undersökning visar också att över hälften (56 %) av de tillfrågade anser att det råder en diskriminering av äldre på arbetsmarknaden.

– Regeringen bör även förutom sänkta skatter för att göra det så förmånligt som möjligt se till så att arbetsmarknaden anpassar sig till en åldrande arbetskraft, menar Trifa Chireh.

Hon konstaterar att förslaget om att kunna pausa tjänstepensionen innebär att det blir enklare och mer förmånligt för en pensionär att börja arbeta igen utan att drabbas ekonomiskt av höjd skatt på grund av tjänstepensionen

– Däremot är det oklart när de nya reglerna börjar gälla. Förslaget utformas nu inom Regeringskansliet och sen ska de olika remissinstanserna få säga sitt innan beslut kan tas, säger Trifa Chireh.

Fakta om ny ålder för pension

År 2020 höjdes den lägsta åldern för att ta ut inkomstgrundad pension från 61 till 62 år. Åldern för rätt att kvarstå i anställning höjdes från 67 till 68 år.

År 2023 höjdes den lägsta åldern för att kunna ta ut inkomstgrundad pension från 62 till 63 år. Åldersgränsen för när garantipension tidigast kan tas ut höjdes från 65 till 66 år. Samtidigt anpassades åldersgränserna i kringliggande trygghetssystem. Åldersgränsen för rätten att stanna kvar i anställning höjdes från 68 till 69 år.

Att pausa tjänstepensionen – idag går det inte att pausa tjänstepensionen vilket innebär att den som vill gå tillbaka till arbetsmarknaden eller vill ta ett extrajobb riskerar att få betala en mycket hög skatt då lön och pension räknas samman. Idag kan du stoppa den allmänna pensionen men inte tjänstepensionen.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.