Kännbar klimatpåverkan på sista raden

Krönika Sensommarens IPCC-rapport gav ögonöppnande vetenskapliga fakta att ackompanjera nyhetssändningarna om översvämningar och extremhetta.

Kännbar klimatpåverkan på sista raden
Johanna Palmér är krönikör hos Vd-tidningen. Här skriver hon om behovet av ledarskap.

Jag deltar i mycket styrelsearbete. För vissa ägare är det en självklarhet att utvärdera hur verksamhetens klimatavtryck kan bli lägre. Hos andra saknas sådan inbyggd ansvarskänsla, men den kan väckas av intressenter runtom bolaget, exempelvis banken eller försäkringsbolaget. För en tredje är det kunderna eller medarbetarna som driver utvecklingen. Oavsett vilken kategori är det fortfarande få som faktiskt räknar på vad klimatavtrycket kostar.

Eller kommer att kosta.

För det kommer bli dyrt att släppa ut. Världsbanken bedömer att priset på koldioxid inom EU fram till 2030 går från 400 till mellan 1 000-1 500 kronor per ton. Financial Times exemplifierade med ett globalt industriföretag vars vinst sopades bort och ersattes med förlust när koldioxidutsläppen prissattes till 100 dollar per ton. Här i Sverige bedömer Alecta att deras aktieinnehav minskar med upp till 48 procent i värde om verksamheterna belastades med ett pris på koldioxid i enlighet med Parisavtalet.

Arbetet med EU:s taxonomi syftar till att skapa en gemensam utgångspunkt för att bedöma om en verksamhet är miljömässigt hållbar. Banker och försäkringsbolag har högt ställda krav på sig att redogöra för klimatriskerna i de verksamheter de lånar ut pengar till, investerar i eller försäkrar.

Hur kan jag som styrelseledamot ligga i framkant här?

Ett sätt är att redan nu ta fram ett pris för sina utsläpp, ett internpris på koldioxid. En riktig kostnad i beräkningarna för både den löpande verksamheten och för nya investeringar.

Internpris synliggör om företag förbereder sig för hårdare utsläppskrav och om det arbetar långsiktigt med att anpassa sin verksamhet. Internpris hjälper företagets ledning och styrelse att förstå och kommunicera hur ett högre pris på utsläpp påverkar lönsamheten i framtiden. Det kan bidra till att ditt kapital styrs bort från investeringar som är långsiktigt olönsamma för att de är ohållbara. Ditt företag blir bättre på att möta kundernas, medarbetarnas och investerarnas krav.

Bred acceptans i näringslivet för att använda och redovisa internpris på koldioxid skulle ha många positiva konsekvenser, menar Finansinspektionen och många experter på området.

Runt hörnet finns ingen plats för företag som inte tänker in hållbarhet i kärnan av sin affär. De företagen kommer skoningslöst sorteras ut i ett kommersiellt maskineri där kunder, investerare och anställda hjälps åt att föra upp framförallt klimatutmaningen på bordet. Hur långt har din styrelse kommit?

Fakta

Johanna Palmér

Styrelseproffs, fristående samhällsdebattör och föreläsare inom hållbart ledarskap. Utsedd till Årets Ledare och Årets Samhällsutvecklare i Linköping/Norrköping.

VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.