Två av tre gillar att jobba hemifrån

Distansarbete 5 miljoner svenskar arbetar, var tredje har arbetat hemifrån under coronakrisen, två av tre gillar att arbeta hemifrån. Utifrån detta drar man i en ny undersökning slutsatsen att cirka 1 miljon svenskar kommer att fortsätta jobba hemifrån även efter att smittspridningen upphört. Även om alla inte gör de hela tiden.

Två av tre gillar att jobba hemifrån
67 procent av de intervjuade i undersökningen trivs att jobba hemma.

1 500 slumpmässigt utvalda personer har deltagit i en undersökning om att jobba hemma som genomfördes under juli. De som jobbat hemifrån har fått svara på frågor om boende, familj, transport, personlighet och andra målvariabler så som motivation, produktivitet, stimulans, hur det gått för deras arbetsgivare med mera.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

– Målet med undersökningen har varit att hjälpa svenska företag och chefer att hantera hemarbete, berättar Sophie Hedestad, från företaget Netigate, som tillsammans med professor Stefan Tengblad från Göteborgs universitet, Mårten Westberg, Europiska Institutet för Beteendevetenskaplig Analys och Petri Kajonius forskare vid Lunds universitet står bakom undersökningen.

De konstaterar att Sverige har legat i framkant när det kommer till digitalisering. 2019 hade 98 procent av svenskarna tillgång till internet i hushållet.

– Hemarbete har fungerat länge, men i våras exploderade utvecklingen. Vi beteendevetare måste lära oss mycket mer om hur hemarbete skiljer sig från arbete i fabrik eller kontor, säger Mårten Westberg.

När sina affärsmål

67 procent som svarat på undersökningen trivs med att jobba hemifrån samtidigt som 81 procent uppger att de nått sina affärsmål. Det finns undersökningar som visar att produktiviteten ökar vid hemarbete då personer får större möjlighet att planera sina dagar och en större flexibilitet.

– Företag behöver inte vara oroliga för att låta sin personal arbeta hemifrån, betonar Stefan Tengblad.

Det har diskuterats en del om att unga inte skulle kunna arbeta hemifrån. Den här undersökningen visar att ålder har inget samband med om man kan leda sitt arbete hemifrån eller inte. Däremot kan det finnas ett samband om man är ny på en arbetsplats och behöver stöd från kollegorna.

Forskarna menar att insikten om att många trivs med att jobba hemma och är produktiva där på sikt kan leda till att arbetsgivare kan säga upp överflödiga kontorslokaler och sitta på mindre ytor. Företag som vill accelerera bör dra ner på ”döda kostnader” så som lokaler och satsa på marknadsföring och försäljning som skapar tillväxt, menar de.

Läs om att vara kreativ på distans

Undersökningar visar också att personer som arbetar hemifrån associerar hemmet med arbete i större grad.

– Den typiska arbetsdagen, att arbeta kl. 09.00-17.00 kommer att suddas ut. Vi kommer att arbeta i projekt och när det behövs. Digitaliseringen har medfört att vi är uppkopplade 24 timmar om dygnet, avslutar Petri Kajonius.

Fakta

4 tips på hur företaget kan rusta sig inför framtiden

  1. Säg upp ”döda kostnader” så som lokaler som inte utnyttjas. Personer kommer sitta hemifrån i allt större grad, även efter smittspridningen upphört om ditt företag tillåter det.
  2. Extroverta personer klarar arbetet hemifrån bättre. Se till att dina introverta medarbetare får det stöd de behöver. Nå ut till dem oftare.
  3. Ålder har inget med effektivitet att göra, däremot har tid i bolaget en avgörande roll om man kan arbeta hemifrån eller inte. Om du har nyanställt kommer dina nya medarbetare gynnas av att arbete från ordinarie arbetsplats.
  4. Fokusera på resultat och kvalitet i arbete, var det utförs är inte så viktigt.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.