Hur kan företag skapa bättre värde för sina kunder?

Läsvärt Husfilosofen Klas Hallberg och professorn Per Kristensson har skrivit en ny bok ”I kundens skor: Att skapa värde utifrån mottagarens perspektiv”. I den reder de ut varför så många organisationer misslyckas så totalt i mötet med sina kunder.

Hur kan företag skapa bättre värde för sina kunder?
Klas Hallberg och Per Kristensson

Det började med ett viralt utbrott från Klas Hallberg på utvärderingar.

– Jag var en av alla människor som såg och delade Klas Hallbergs utbrott på nätet. Vi känner varandra sedan tidigare och skrev en bok tillsammans för några år sedan. Just hur organisationer bättre kan förstå sina kunder och hur kundnöjdhet kan mätas är något jag forskat om i närmare 20 år – så det kändes naturligt att samla våra tankar, kunskaper och erfarenheter, och kanske en del frustration, i en bok, säger Per Kristensson, professor i konsumentpsykologi och innovation vid Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet.

I den nya boken visar Per Kristensson genom konkreta exempel och aktuell forskning var utmaningarna finns och ger väl underbyggda råd om hur företag och organisationer, privata och offentliga, kan göra för att uppnå önskat resultat. Klas Hallbergs humoristiska nedslag i verkligheten varvas med Pers Kristenssons reflektioner kring varför det är så svårt att begripa sig på sina kunder.

– Det behöver inte nödvändigtvis vara i just ”kundens” skor du sätter fötterna. Det kan röra sig om medborgarens, gästens, patientens, eller rent av ”någon annans” skor. Att klara av att utgå från andra människors perspektiv är viktigt rent existentiellt och vi vill i boken inspirera läsaren att ta just det perspektivet och fundera på för vems skull organisationen existerar, berättar Klas Hallberg.

Boken riktar sig till alla i privata eller offentliga organisationer som arbetar med, och som vill lyckas bättre med att skapa värde för, kunder, gäster, patienter, medborgare, besökare, elever, klienter, medlemmar och användare.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.