Företag går under om de inte tar hand om kompetensen

Kompetensutveckling Tror du att utbildning är något man gör i början av karriären och sedan lever på fram till pensionen? Då är det dags att tänka om. I dag behöver alla utvecklas kontinuerligt. Som vd behöver du också få fram den kompetens ni redan har, menar Micael Holmström, vd för Academy.

Företag går under om de inte tar hand om kompetensen
Shutterstock

Tillgångarna i företag sitter allt mindre i fasta tillgångar. I stället sitter värdet i medarbetarnas huvuden – och företag går under om de inte hänger med och utvecklar kompetensen på det sätt som behövs. 

Micael Holmström

– I dag behöver man jobba konstant med vidareutbildning och både arbetsgivaren och arbetstagaren behöver ge och ta tid till att lära nytt. Men arbetsgivaren behöver sätta en kultur att var och en måste fortsätta att utvecklas, säger Micael Holmström.  

Som tur är har möjligheterna att utbilda sig ökat. Det finns många internetbaserade utbildningar och det går att börja en kurs på Harvard med någon dags varsel, vara med i diskussionsforum eller gå svenska kurser på nätet.

Ständig process

Micael Holmström betonar att kompetensutveckling behöver komma in i företagens sätt att tänka. Det handlar inte om tidsbegränsade insatser då och då, utan är ett ständigt pågående arbete.

Han ger rådet att vid rekryteringar söka personer som vill utvecklas och är motivationsdrivna kombinerat med rätt egenskaper – som exempelvis  logiskt tänkande, servicekänsla eller siffersinne.

– Tala om att du som arbetsgivare vill satsa på att personen utvecklas och att medarbetaren själv också behöver vara inställd på det. Det går inte att andas ut efter en utbildning utan utvecklingen måste fortsätta.

Ta vara på det ni har

Men det är inte bara ny kompetens som är viktig. Det gäller också att ta fram den kunskap som redan finns i företaget. Många är bra på att dokumentera sina processer, men det Micael Holmström lyfter fram är den bakomliggande kunskapen: Vad är det som gör att processerna ser ut som de gör? Vad är det för kunskap som ligger bakom?

Han råder företag att fråga ut erfarna medarbetare.

– Börja beta av och uppdatera det, ta ett litet steg i taget, så kommer ni en vacker dag ha kommit ganska långt.

Han tar byggföretaget Peab som ett gott exempel. Företaget pumpade ut offerter, utan att ta vara på kunskapen om vilka offerter man vann eller varför.

– Just offerter är ett bra ställe att börja. Peab frågade erfarna medarbetare hur det kommer sig att företaget vann vissa offerter och inte andra. Där fanns mycket kunskap som man kunde återvinna och bli mycket effektivare.   

Micael Holmströms tips:
Så maxar du kompetensen i företaget

  • Rekrytera människor som brinner för yrket och vill utvecklas. Det är viktigare än vad de har i sitt cv.
  • Tydliggör kompetens. Ställ frågor till erfarna och kunniga medarbetare: Varför gör vi på det här sättet? Vad beror det på att vi inte vinner de här offerterna?
  • Våga experimentera. Vi gör så här nu, men vad händer om vi gör på ett annat sätt. Testa och utvärdera.
  • Titta på vad ni behöver utvecklas inom för att kunna utföra arbetsuppgifter framöver.
  • Unna er lyxen att gå utbildningar om morgondagens kunskap, även om ni inte kan vara säkra på att ni behöver den.
  • Ha mål när ni går på seminarier eller utbildningar: Att knyta tre nya kontakter, att lära hur ni utför två specifika arbetsuppgifter etcetera.
  • Se brett på utbildning och lärande. Det kan ske genom att alla läser en viktig bok och diskuterar den tillsammans, att gå onlinebaserade utbildningar eller traditionella utbildningar, att ha en mentor eller att bara reflektera över hur ni jobbar.
  • Visa att utbildning är viktigt. Som vd kan du sitta i soffan och läsa en bok på arbetstid för att visa att det här är prioriterat.
  • Gå i bräschen. Visa att du som vd förkovrar dig.
  • Om en medarbetare inte vill utbilda sig, ifrågasätt varför och peppa personen att vilja utvecklas.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.