Fem råd som ger liv åt visionen

Organisationen Organisationer som bygger in ett högre syfte i sin affär vinner större förtroende, får mer engagemang och ett bättre resultat. Trots det är det få företag som lyckas förankra sina visioner ordentligt. Under Almedalsveckan i somras delade sju ledare med sig av sina tips om hur man förankrar ett högre syfte inom organisationen.

1. Hur verksamhetens vision formuleras är viktigt. Den bör innehålla en färdriktning för att få genomslag. För att få alla att ingå i den måste det finns en struktur för hur den genomförs.

2. Samtal om varför organisationen finns skapar energi och delaktighet. Man måste föra dagliga samtal om varför man jobbar som man gör och vad syftet med det är.

3. Det krävs att alla inom organisationen är bärare av visionen. För att nå dit behöver alla fundera över sin roll och sitt uppdrag och att styrsystem ser till att uppsatta mål faktiskt nås.

4. Den som leder organisationen behöver personifiera visionen för att andra ska kunna bli kulturbärare. Det går inte att leda med handlingsplaner och strategier, utan att det handlar om att skapa en gemensam bild.

5. Det behövs förebilder och att i rekrytering välja personer som kan leva visionen. Ta upp visionen direkt med nyanställda och ge medarbetare kontinuerlig återkoppling av organisationens resultat.

Källa: Miljö & Utveckling.

Karriär

Strategi & målstyrning

Kunskapsmaterial

Inspiration

Ledarskap & styrning

VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.