Få ansvarsmål till domstol

Att en vd eller styrelsemedlem tvingas betala ur egen ficka när de misskött sig hör till ovanligheterna. Inte så konstigt menar advokaten.

Utöver revisorerna har vd och styrelse i ett aktiebolag rättsligt sett ett personligt ekonomiskt ansvar för företagets affärer. Reglerna som definierar det personliga ansvaret finns huvudsakligen i aktiebolagslagens 29 kapitel.

– Reglerna är egentligen relativt tydliga, men så mycket effekt i form av fällande domar har de hittills inte haft, säger Ola Sandersson, advokat på advokatbyrån Vinge.

På rak arm kan han bara dra sig till minnes en enda de senaste åren.

– Då handlade det om en styrelse som överförde hela inkråmet i företaget till ett bolag som var närstående till en av aktieägarna.

Avhållande effekt

Det är istället den avhållande effekten av lagstiftningen som är viktigast menar Ola Sandersson men konstaterar samtidigt att det i avvaktan på ytterligare rättspaxis kan vara svårt att göra gränsdragningar för vart det personliga ansvaret börjar och slutar.

– De rättsfall som ändå nått domstolarna har varit väldigt tydliga fall av oaktsamhet eller uppsåt. Det skulle behövas fler domar som kan fungera som praxis.

Att få ansvars-mål når rätten har också ett annat och mindre juridiskt skäl i form av risken för dålig publicitet.

– Den här typen av frågor är normalt inget man vill skylta med från bolagets sida eftersom det tenderar att stänka på alla inblandade, säger Ola Sandersson.

Fungerar ändå

Ändå anser han att regelverket på det hela taget fungerar bra.

– Emellanåt hörs krav på att reglerna borde skärpas, men i takt med att transparensen i vart fall i större bolag blivit bättre de senaste åren så tror inte jag att det finns något omedelbart behov av det.

Kraven på bland annat skriftliga vd-instruktioner är en av de saker som styrt upp relationen mellan ägare, styrelse och vd tycker Ola Sandersson.

– Men man måste också komma ihåg att det behöver vara tillåtet att göra dåliga affärer och finnas utrymme att ta affärsmässigt motiverade risker, det är en del av företagandet.

Fakta

Vill du veta mer?

Reglerna om det personliga ansvaret återfinns huvudsakligen i ABL kapitel 29. Vill du veta mer om hur lagstiftarna tänkt kan det vara värt att läsa förarbeten och kommentarer som finns utgivna på Nordsteds Förlag. För en riktig djupdykning rekommenderas också ”Bolagsledningens skadeståndsansvar”, skriven av professor Rolf Dotevall. ISBN 978-913901251-1.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.