Det måste vd:n ha koll på

Vd-rollen Vad bör en vd i ett ägarlett bolag ha på sin agenda och vilka är de viktigaste frågorna som hen har att brottas med?

Det måste vd:n ha koll på
Hans Ahlstrand är affärsrådgivare på Grant Thornton och menar att tydliga roller och tydligt ansvar är avgörande för att lyckas som vd.

Hans Ahlstrand, affärsrådgivare vid Grant Thornton, har en lång och gedigen erfarenhet från arbeten i företagsledande chefspositioner genom aktivt deltagande i styrelser och ledningsgrupper. Han har arbetat som vd under mer än 15 år.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

Hans Ahlstrand börjar med att betona att vd:n behöver en kulturell förståelse.

– Som vd i ett ägarlett företag måste man passa sig för att bryta mot osynliga lagar och ”heliga kor” som finns i företaget. Det gäller att ha koll på vilka värderingar som gäller, säger Hans Ahlstrand.

Han menar att tydliga roller och tydligt ansvar är avgörande för att lyckas som vd.

– Ägarna ska formulera sin ägarvilja, helst med ett ägardirektiv som i förlängningen ger styrelsen mandat att utfärda strategier som verkställs av vd och den operativa ledningen. Det handlar om strukturen äga-styra-leda.

Relationen med ägare och med styrelsen, som alltid har det slutgiltiga ansvaret, är viktig att reda ut.

– Nästan jämt är ägare och styrelse samma personer i ett ägarlett företag. Om det finns förutsättningar för extern styrelse bör man välja det.

Hans Ahlstrand menar att det viktigt att ägare kan släppa in andra att sköta sin baby.

Samverkan med styrelseordföranden är nödvändigt för en vd.

– Ibland är styrelseordföranden vd:ns ende ”vän i viken”. Hen är också vd:ns närmaste chef. Det måste helt enkelt funka mellan dem. Om de har samma grundvärderingar och inställning underlättar det.

Hans Ahlstrand betonar dock vlkten av att vd och styrelseordföranden inte kör över övriga ledamöter i styrelsen och presenterar färdiga lösningar för beslut, utan att man nyttjar den samlade kompetensen.

Att agera efter företagets ekonomiska förutsättningar är ett måste för en vd.

– Det är ägarnas plånbok som styr och vd måste ha ett mycket gott beslutsunderlag innan hen kräver nya pengar, exempelvis för investeringar. Här är det klokt att vd inte tar för stora steg.

Måste börja i rätt ordning

Vd:n har till uppgift att bemanna den strategi som styrelsen slagit fast. Här gäller att hantera kompetensbrist på ett klokt sätt.

– Man ska satsa på ständig kompetensutveckling, men det gäller att börja i rätt ordning. Vart företaget är på väg är ägarnas fråga. Vad som ska göras är styrelsen sak att utröna och när detta slagits fast är det vd:n som ska få det att hända och om det inte finns kompetens för ”huret” måste nyrekrytering göras löpande.

Delegering är svårt i mindre företag där alla har fullt upp. Här får vd anpassa sig efter verksamhetens förutsättningar.

– Min erfarenhet är att ingen får vara för fin för att hugga i. Vd ska kunna slicka kuverten och får ibland gå till posten.

Hans Ahlstrand menar slutligen att vd måste ha mandat att forma sin egen ledningsgrupp

– Detta regleras bäst i vd-uppdraget då det inte finns något krav på ledningsgrupper i aktiebolagslagen. Ibland överdrivs effekten av ledningsgruppen men det kan vara effektivt för vd att ha med ansvariga på specifika uppdrag i en ledningsgrupp, säger han.

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.