Därför slutar dina bästa medarbetare

Ledarskap Att lyckas behålla de bästa talangerna så länge som möjligt är en knäckfråga för många arbetsgivare på dagens flexibla arbetsmarknad. Arash Gilan, grundare av Viva MediaGroup, har listat sju riskfaktorer som du bör undvika om du vill behålla dina medarbetare.

1. Chefen brister i ledarskapet

Dåligt eller obefintligt ledarskap leder till vantrivsel. En bra ledare lyssnar, utvecklar och utmanar sina anställda, istället för att diktera och peka. En bra ledare frågar ”hur kan jag hjälpa till?” istället för att säga ”detta ska du göra, punkt”.

2. Usel kommunikation

Kommunikation handlar oftast inte om vad man säger utan hur man säger saker och ting. Var transparent och säg hellre för mycket än för lite. Du kan ha 100 procent rätt i VAD du säger men det kan bli 200 procent fel på grund av HUR du säger det. Kom ihåg att kommunikation handlar från en ledares perspektiv mer om ett lyssnande öra än en vass tunga.

3. Meningslösa projekt

En medarbetare som sitter och nöter med projekt som inte ger någon stimulans känner sig överkvalificerad. Om du som vd inte fångar upp signalerna har du ett problem. Talangfulla människor vill ha syften, mål och en vision som leder dem. Saknas detta blir det till slut tack och hej.

4. Brist på karriärmöjligheter

Medarbetarna måste känna att det går att växa i bolaget. Det är viktigt att bolaget har en tydlig karriärkarta och visar på vilka möjligheter som finns. Samtidigt kan dagens generation också behöva lära sig lite mer tålamod, många 80- och 90-talister har alldeles för bråttom. Varje position måste få ta tid så att medarbetaren blir duktig på hantverket.

5. Brist på bekräftelse och uppmuntran

Att bli sedd och hörd är oerhört viktigt. Organisationens ledning och chefer måste uppmärksamma individer och deras prestationer. Att kunna lyssna och fråga hur någon mår är också viktiga egenskaper som en ledare bör bemästra. Bolag med enbart hårda värden och brist på mjuka värden tappar duktiga talanger.

6. För mycket byråkrati

När det professionella försvinner och beslut sker av byråkratiska skäl, förbises ofta medarbetarna. Dessa beslut är toppstyrda och exkluderande – inte demokratiska och inkluderande. Ofta handlar det om en kultur i bolaget där man vill ha inställsamma ja-sägare. Sker detta kommer talangerna att fly.

7. Dålig lön

Lönen är viktig men den är inte allt. Om ovanstående sex punkter funkar väl och lönen är skälig så trivs dina medarbetare och nappar inte nödvändigtvis på första bästa erbjudande om nytt jobb. Lönen ska dock inte underskattas och en arbetsgivare kan inte förvänta sig samma typ av passion för bolaget som en arbetstagare.

Karriär

Strategi & målstyrning

Kunskapsmaterial

Inspiration

Ledarskap & styrning

VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.