Besatthet en bra drivkraft

Besatthet en bra drivkraft
Anders Pauser, chefredaktör Vd-tidningen.

Som tidningsmakare har man alltid känslospröten ute efter nya trender och företeelser. Eftersom man ofta sitter mitt i ett nyhetsflöde så har man privilegiet att ganska tidigt upptäcka att allt fler börjar använda ett visst begrepp eller börjar prata om någon ny trend. Nu har ordet förändringsledning börjar bli i ropet. Som av en händelse dök en bok om förändringsledning upp på redaktionen skriven av Microsofts svenska vd Hélène Barnekow med namnet ”Re:start” med undertiteln ”Det värdebaserade ledarskapet i en föränderlig värld”. När vi sedan träffade henne över en kopp kaffe för att ställa några frågor om boken så blev det snabbt uppenbart att förändringsledning handlar vilken kultur en organisation har. Eller rättare sagt, utan en kulturförändring blir det inte någon förändring och då är man snabbt tillbaka i gamla hjulspår trots alla goda intentioner. Ännu intressantare är att hon gärna använder begreppet besatthet. Genom åren har hon exempelvis arbetat med att förankra begreppet ”kundbesatthet” som en drivkraft för den kulturförändring hon försökte åstadkomma på sitt tidigare arbete som sverigechef för Telia. Får man alla att bli besatta så blir det en kulturförändring. Nu pratade hon om begreppet” medarbetarbesatthet” med andemeningen att företagsledningar som sätter medarbetarna i fokus lättare åstadkommer bestående förändring. Den gamla devisen ”att få med alla på tåget” gäller fortfarande. Men man måste nog vara lite besatt för att lyckas.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.