Advisory board kan få ditt företag att växa

Ledarskap & styrning En rådgivande styrelse, så kallad advisory board, kan hjälpa ditt företag att växa. En majoritet av familjeföretagare som tagit hjälp av en rådgivande styrelse anser att det haft betydande inverkan på företagets resultat. Här är tre saker att tänka på.

Advisory board kan få ditt företag att växa
Det gäller att vara öppen för feedback. Foto: Adobe stock

Som familjeföretag stöter man på utmaningar av olika slag. Det kan handla om förändringar på marknaden, krav på onlinetjänster eller relationer med anställda och leverantörer. Men det kan också handla om mer familjerelaterade utmaningar som succession, sjukdom eller skilsmässa, och i båda fallen kan man ibland behöva söka råd externt.

Ett alternativ är att tillsätta en rådgivande styrelse, en så kallad advisory board. En rådgivande styrelse fungerar så att den inte har något juridiskt ansvar och därför deltar den inte formellt i det strategiska beslutsfattandet. Det fortsätter alltså vara upp till ägarna att ta de avgörande besluten.

Enligt en kanadensisk studie som undersökt små och mellanstora företag som tagit hjälp av en rådgivande styrelse ansåg 86 procent av dem att det haft en betydande inverkan på företagets framgång, framförallt när det kom till vision, innovation, riskhantering och lönsamhet. Ytterligare en studie från Nederländerna som var särskilt inriktad på familjeföretag har visat liknande resultat.

Judith van Helvert-Beugels är lektor i familjeföretagsledning vid Windesheim university of applied sciences i Nederländerna och i sin doktorsavhandling fokuserade hon på strategirollen för rådgivande styrelser i mellanstora familjeföretag. I ett blogginlägg på högskolan i Jönköpings hemsida listar hon tre saker som är värda att överväga innan man tar hjälp av en så kallad advisory board.

Fakta

Advisory board

  • Hjälper företaget att ta nästa steg, både genom att avlasta och utmana.
  • Kan bestå av minst två medlemmar, gärna fyra.
  • Kom överens arvode från start.  Vad kan företaget betala och ska det gälla på årsbasis eller per möte? Detta skiljer sig mellan företag och både pro bono och fasta arvoden förekommer.

Källa: Styrelseinstitutet

1. Är du öppen för feedback?

För att få ut det mesta av en rådgivande styrelse behöver du verkligen kunna lyssna på och ta till dig den feedback du får. Det är inte alltid lätt att ta emot kritik när man inte är van, men se på det som en väg till lärande och utveckling i stället för krass kritik.

2. Kan du följa upp den feedback du får?

Upprätta en handlingsplan där det är tydligt vem som har ansvar för de aktiviteter som ska genomföras, eller om det är råd du väljer att inte följa – ge goda argument varför.

3. Har du möjlighet att utvärdera och förbättra?

Tänk noga igenom vilka uppgifter och frågor som den rådgivande styrelsen ska beröra. Vilken expertis behövs och förändras det under loppets gång? Det är viktigt att du har valt rätt personer och att samspelet fungerar. Utvärdera arbetet med jämna mellanrum för att inte förlora tid och pengar som du investerar i din rådgivande styrelse.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.