5 tips till vd:n för att öka produktiviteten

Produktivitet Produktivitet har blivit det viktigaste mätetalet på företags utveckling, menar Vistages vd Sam Reese. Här är hans 5-stegsstrategi för ökad produktivitet.

5 tips till vd:n för att öka produktiviteten
Nyckeltal, ny teknologi, samarbete och effekt i stället för effektivitet är viktiga faktorer för ökad produktivitet. Foto: Stock Adobe

Sam Reese som är vd för Vistaget, världen största organisation för coachning av vd:ar i medelstora företag. På Vistages hemsida utvecklar han sina tankar kring vikten av att öka produktiviteten. För det är det verkliga mätetalet för om ett företag utvecklas, står still eller tappar gentemot andra företag i branschen, hävdar han.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

Produktivitet är alltså en nyckelaktivitet. Sam Reese pekar ut en strategi i fem steg som han anser att en vd bör ha för att utveckla sitt företag och öka produktiviteten. Stegen är:

1. Bli medveten om vikten av samarbete.

I takt med att distansarbete, för att underlätta medarbetarnas vardag, har blivit vanligare så är det viktigt att se till att gränserna mellan arbete och fritid upprätthålls. Utan personlig kommunikation, både på plats och virtuellt, är risken också stor det uppstår silos i företag som minskar förmågan till samarbete. Om så sker behöver man använda möten för att styra upp detta, vilket får till följd att man förlorar i produktivitet.

2. Fokusera på effekt i stället för effektivitet.

I dagens värld med hög inflation, hög sysselsättning och låg tillväxt så måste en vd inse att hen inte kan använda sin standardmodell för att öka tillväxten. Det handlar ofta inte att göra samma sak snabbare utan att fokusera på nya aktiviteter som stödjer målen. Det handlar mer om att få effekt av det man gör än att jobba effektivare med det man brukar göra. Men det är också viktigt att våga stoppa investeringar som inte gör att man når sina produktivitetsmål.

Genom att fortsätta vara lönsamt så har företaget möjlighet att ta tag i nya möjligheter, dessutom tenderar en högproduktiv arbetsstyrka att vara mer engagerad, motiverad och nöjd.

3. Var tydlig med nyckeltalen.

De bästa vd:arna vet att olika nyckeltal är en kritisk faktor för framtida planering och för att jämföra sig med andra. Att mäta produktivitet med olika nyckeltal som omsättning och lönsamhet per anställd gör att man som vd kan identifiera områden som behöver utvecklas, kräver träningsinsatser eller mer resurser. Faktum är också när ett företag går bra så finns det resurser att investera i medarbetarnas utveckling och karriärmöjligheter, något som i sig också lockar till sig talanger.

4. Stäm ständigt av utvecklingen mot de uppsatta målen.

Det är viktigt att ständigt stämma av hur man taktar mot målen. Genom att göra detta på vecko- och månadsbasis skapas ett ramverk för utvärdering och för att kunna göra rätt prioriteringar och för att identifiera trånga sektorer. Om man gör detta tydligt mot alla inblandade kommer varje person exakt veta vad hen ska jobba mot för mål. Glöm sedan inte att fira framgångar.

5. Ta till er nya teknologier för att öka både de anställdas och organisationens produktivitet.

Teknologi har längs spelat en väldigt vikt roll när det gäller att öka produktiviteten genom att ge anställa nya verktyg och resurser för att klara sinauppgifter, automatisera och utveckla samarbeten. I dag händer väldigt mycket när det gäller teknologiutvecklingen och det finns här många möjligheter att öka produktiviteten. Vistages egna undersökningar visar exempelvis att mer än 65 procent av vd:arna kommer att investera i AI det närmaste året. Och AI kommer sannolikt öka varje individs produktivitet i närtid snarare än ersätta dem.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.